Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Kurs i detached mindfulness

Mindfulness-kurs i Oslo

Vil du lære deg verktøy slik at du selv kan håndtere stress og psykiske plager? Dette er et kurs hvor du lærer å håndtere plagsomme tanker og følelser. Kurset er basert på psykologisk forskning.

Forskning viser at detached mindfullness kan redusere stress, angst og depresjon, og øke selvtillit, livskvalitet, hukommelse, og konsentrasjon. De fleste som starter med detached mindfullness opplever raskt en økt indre ro og optimisme.

Vitenskapelig grunnlag
Kurset er basert på metoder som først ble utviklet av psykolog og professor i psykologi Adrian Wells. Vi tar i bruk elementer som brukes i metakognitiv psykologisk behandling av stress, psykiske vansker og lidelser. Kurset er utviklet av psykologene ved Oslo psykologklinikk i samarbeid med Siri Thorstensen som er en erfaren mindfullness-instruktør. Vi har også selv publisert forskning om den metakognitve modellen (Kraft et al., 2019).

Hva lærer du?
Gjennom øvelser lærer du å legge merke til, akseptere og håndtere uønskede tanker og følelser. Vi fokuserer på den type reaksjonsmønster som ofte opprettholder stress, angst og depresjon. Du lærer også å bruke oppmerksomhet mer konstruktivt. Kurset inneholder først og fremst guidede og uguidede meditasjoner og øvelser, med god veiledning underveis. Du vil bli gjort oppmerksom på hva du kan forvente å oppleve i øvelsene, og hvilke utfordringer du kan møte på.

Egenaktiviteter
Alle deltagere får tilgang til vår guidede trening på lydopptak, som gjør at du kan øve på detached mindfulness også hjemme eller på bussen.

Kursleder Siri Embla Thorstensen

Mindfulnessinstruktør

Siri Embla Thorstensen

Siri jobber som mindfulnessterapeut ved senter for stress og traumeforskning i Oslo. Hun har en bachelor i psykologi fra UiB og NTNU, en bachelor i filosofi og litteraturvitenskap fra NTNU. Har ti års erfaring fra meditasjon under teknikken Vipassana. Utdannet yoga instruktør hos HiYoga Oslo. Holder kurs og foredrag med mindfullness og meditasjon.

Send epost til Siri

Praktisk informasjon

Tid: Kurset går over fire mandager klokken 18.00 – 19.15. Oppstart 1 juli, med videre kursdager  8, 15, og 22 juli).

Pris: Kr 3500,-

Maks 12 deltagere.

Adresse: Oslo psykologklinikk sine lokaler ved Oslo Hospital. Adressen er Ekebergveien 1, 0192 Oslo. Trikk 18 og 19 stopper ved holdeplassen Oslo Hospital.

Påmelding

Forskning på området

Godfrin, K. A., & Van Heeringen, C. (2010). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study. Behaviour research and therapy48(8), 738-746.

Lazar, S. W., Kerr, C. E., Wasserman, R. H., Gray, J. R., Greve, D. N., Treadway, M. T., … & Rauch, S. L. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport16(17), 1893.

Hagen, R., Hjemdal, O., Solem, S., Kennair, L. E. O., Nordahl, H. M., Fisher, P., & Wells, A. (2017). Metacognitive therapy for depression in adults: a waiting list randomized controlled trial with six months follow-up. Frontiers in psychology8, 31.

Callinan, S., Johnson, D., & Wells, A. (2015). A randomised controlled study of the effects of the attention training technique on traumatic stress symptoms, emotional attention set shifting and flexibility. Cognitive Therapy and Research39(1), 4-13.

Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical psychology review31(6), 1041-1056.

Kraft, Brage, Rune Jonassen, Vidar Ulset, Tore Stiles, and Nils Inge Landrø. «A Prospective Test of the Metacognitive Model of Depression in Previously Depressed Individuals.» Cognitive Therapy and Research 43, no. 3 (2019): 603-610.

Image

Vennlig atmosfære
for alle dine tanker.