fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Lysne Helse AS

Daglig leder ved Lysne Helse AS ( org nr. 918180680) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Oslo psykologklinikk og på oslopsykologklinikk.no.

Vi samler inn personopplysninger hvis du

  • Sender oss e-post, ringer oss eller sender SMS.
  • Bruker kontaktskjema på vår hjemmeside.
  • Bestiller time via bookingsystemet på hjemmesiden.
  • Søker stilling hos oss.
  • Besøker en psykolog ved Oslo psykologklinikk (det vil da opprettes pasientjournal).
  • Svarer på en personlighetstest via nettportalen til Hoegerefe.
  • Det samles ikke inn personopplysninger ved bruk av tester på hjemmesiden.

Innsyn i opplysninger

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan kontakte oss på [email protected] og be om kopi av alle opplysninger som vi behandler om deg. Dette gjelder også pasientjournalen, opplysninger om hvem som har hatt tilgang og hvem som har fått utlevert opplysninger derfra. Pasientjournalen er taushetsbelagt informasjon og vil ikke bli delt med andre uten samtykke fra pasienten.

Begrensing i vår behandling av dine opplysninger

I enkelte tilfeller kan du be om at vi begrenser behandlingen av opplysninger om deg. Du kan lese mer om det hos Datatilsynet.

Klage på vår behandling av personvernopplysnigner

Vi vil på det sterkeste oppfordre deg til å gi beskjed til oss dersom du mener at vi ikke overholder personopplysningsloven. Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres til Datatilsynet.

Retting og sletting av opplysninger

Lysne Helse AS sletter opplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. For pasientjournaler gjelder egne regler. Opplysninger i pasientjournal skal i utgangspunktet slettes når det har gått mer enn 10 år etter siste journalføring. Unntaksvis skal pasientjournaler for ansatte som har vært utsatt for risikofylte eksponeringer; som asbeststøv, bly, kreftfremkallende kjemikalier, bergarbeid, m.fl., oppbevares i opptil 60 år.

1. Hva registreres når du sender oss epost, SMS eller ringer oss?

Når du ringer oss vil ditt telefonnummer bli lagret, sammen med opplysninger om hvor lenge samtalen var. Psykologene ved Oslo psykologklinikk har tilgang til å se ubesvarte anrop og SMS. Telefonloggen slettes hver måned.

Vårt e-post system er beskyttet med kryptering. Vi ber om at det ikke sendes sensitive personopplysninger (f.eks informasjon om din psykiske eller fysiske helse) over e-post. Alle inngående e-poster skannes for virus, svindelforsøk eller skadevare.

Vi benytter G-suite som e-post klient, mens domenet oslopsykologklinikk.no hostes av Digital Garden AS.

Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med e-post, SMS eller telefonsamtaler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

2. Hva registreres når du bestiller time på hjemmesiden?

Når du bestiller en time hos oss via bookingsystemet på hjemmesiden lagrer vi informasjon om ditt navn, epost-adresse, telefonnummer, og det du skriver i kommentarfeltet. Vi oppfordrer på det sterkeste til å ikke skrive sensitive opplysninger i kommentarfeltet. I tilfelle vil informasjonen bli slettet av oss og du vil ikke motta svar på innholdet i det du har skrevet.

Informasjonen oppbevares sammen med tid for tjenesten du har bestilt og hvem du har bestilt timen hos. Informasjonen beskyttes med kryptering via SSL (Secure Socket Layer), og sendes til psykologen du har bestilt time hos. Ingen opplysninger om bestillinger lagres på hjemmesidens server.

Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med timebestilling via bookingsystemet er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

3. Hva registreres når du bestiller time på hjemmesiden?

Når du besøker oslopsykologklinikk.no vil din bruk av nettsiden bli analysert. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å videreutvikle nettstedet. Vi lagrer avidentifisert informasjon (deler av IP-adressen slettes) som kan knyttes til hvor lenge du oppholdte deg på de ulike sidene og hvilke nettsteder du kom i fra (f.eks Facebook eller Google).  

Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysninger i forbindelse med timebestilling via bookingsystemet er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Denne interessen er videreutvikling av våre tjenester.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker slike informasjonskapsler for at ulike tjenester på siden skal fungere. Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

4. Pasientjournal

I følge lov om helsepersonell er alle psykologer ved Oslo psykologklinikk pliktet til å føre pasientjournal. I pasientjournalen lagrer vi de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling. Dette kan være opplysninger om din sykehistorie, symptomer, medikamenter, diagnoser, opplysninger fra andre behandlingssteder, og testresultater.

Det er kun den psykologen du har bestilt time til som har tilgang til opplysningene i din pasientjournal.

Vi tar ditt personvern på alvor

Vi jobber kontinuerlig med å være i samsvar med regler for personvern og GDPR, slik at alle kan føle seg trygge når de bruker våre tjenester, og at personopplysningene blir behandlet på en god og forsvarlig måte.

.