fbpx

  Bestill en time

  Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

  Send en e-post:
  post@oslopsykologklinikk.no

  Våre tjenester

  Individuelle samtaler

  Psykolog

  Sexolog

  Videosamtaler

  Par, familie og barn

  Barn og unge

  Parterapi

  Foreldreveiledning

  Personlighetstest

  Personlighetstest med tilbakemelding fra psykolog.

  Kurs og grupper

  Kurs i bekymringsmestring

  Gruppebehandling for søvnlidelser

  Samtalegruppe om relasjoner og selvutvikling

   

   

  Vanlige problemstillinger

  Psykiske lidelser

  • Depresjon
  • Angst
  • Sosial angst
  • Tvangstanker/-handlinger
  • Rusavhengighet, spillavhengighet
  • Spiseforstyrrelser
  • PTSD / Traumer
  • Helseangst/hypokondri
  • Bipolar lidelse / ADHD

  Psykiske plager

  • Bekymring
  • Livskriser
  • Søvnvansker
  • Stress, utbrenthet
  • Sorg
  • Sinne

   Veiledning

  • Parterapi og familieterapi
  • Karrierreveiledning
  • Personlighetstesting
  • Utredning og kartlegging
  • Vurdering av videre henvisning
  • Ungdomsproblemer
  • Foreldreveiledning
  • Relasjonelle vansker
  • ​Konflikter

  Hva er en psykolog?

  Psykologer utreder, diagnostiserer og behandler psykiske vansker og lidelser. Samtidig kan vi mye om hva som er normal psykologisk fungering. Psykologi er en bred disiplin som omfatter mange fag, fra nevrovitenskap til diagnostikk. Psykologer jobber evidensbasert, som betyr at de vurderingene vi gjør og den behandlingen vi gir er basert på vitenskapelig forskning og klinisk erfaring.

  Når bør man søke hjelp?

  Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever en psykiske lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er helt naturlig å slite psykisk innimellom. Det kan da være nyttig å få hjelp av psykolog. Hvis du opplever at du over tid ikke har fått til skole, jobb, venner, fritid, eller familie, kan det være lurt å søke hjelp hos psykolog.

  Hva skjer i første time?

  I den første timen blir vi kjent og du får litt praktisk informasjon. Deretter snakker vi om hvorfor du søker hjelp, der man ofte stiller oppfølgingsspørsmål for å klargjøre problemstillingen. Ved slutten av timen får du en kort muntlig vurdering og forslag om videre tiltak.

  Image

  Ingen ventetid -
  lange åpningstider