Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Tjenester

Hva er en psykolog?

Psykologer utreder, diagnostiserer og behandler psykiske vansker og lidelser. Samtidig kan vi mye om hva som er normal psykologisk fungering. Psykologi er en bred disiplin som omfatter mange fag, fra nevrovitenskap til filosofi. Dette gir oss en bredde i forståelsen av psykisk helse. Psykologer jobber evidensbasert, som betyr at de vurderingene vi gjør og den behandlingen vi gir er basert på vitenskaplig forskning og klinisk erfaring.

Når bør man søke hjelp?

Psykiske plager er vanlig og Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever en psykiske lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er helt naturlig å slite psykisk innimellom. For eksempel kan bekymringer, stress og grubling noen gang ta overhånd. Hvis du opplever at du over tid ikke har fått til skole, jobb, venner, fritid, eller familie, kan det være lurt å søke hjelp hos psykolog.

​Hva skjer den første timen?

I den første timen blir vi kjent og du får litt praktisk informasjon. Deretter snakker vi om hvorfor du søker hjelp, der man ofte stiller oppfølgingsspørsmål for å klargjøre problemstillingen. Ved slutten av timen får du en kort muntlig vurdering og forslag om videre tiltak.

Vanlige problemstillinger

Psykiske lidelser

 • Depresjon
 • Angst
 • Sosial angst
 • Tvangstanker/-handlinger
 • Rusavhengighet, spillavhengighet
 • Spiseforstyrrelser
 • PTSD / Traumer
 • Helseangst/hypokondri
 • Bipolar lidelse / ADHD

Psykiske plager

 • Bekymring
 • Livskriser
 • Søvnvansker
 • Stress, utbrenthet
 • Sorg
 • Sinne

 Veiledning

 • Parterapi og familieterapi
 • Karrierreveiledning
 • Personlighetstesting
 • Utredning og kartlegging
 • Vurdering av videre henvisning
 • Ungdomsproblemer
 • Foreldreveiledning
 • Relasjonelle vansker
 • ​Konflikter
Image

Vennlig atmosfære
for alle dine tanker.