fbpx

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Våre tjenester

Individuelle samtaler

Psykolog

Psykologspesialist

Sexolog

Par, familie og barn

Barn og unge

Parterapi

Foreldreveiledning

Videosamtaler

Personlighetstest

Personlighetstest med tilbakemelding fra psykolog.

Kurs og grupper

Kurs i bekymringsmestring

Gruppebehandling for søvnlidelser

Mindfullness

Vanlige problemstillinger

Psykiske lidelser

 • Depresjon
 • Angst
 • Sosial angst
 • Tvangstanker/-handlinger
 • Rusavhengighet, spillavhengighet
 • Spiseforstyrrelser
 • PTSD / Traumer
 • Helseangst/hypokondri
 • Bipolar lidelse / ADHD

Psykiske plager

 • Bekymring
 • Livskriser
 • Søvnvansker
 • Stress, utbrenthet
 • Sorg
 • Sinne

 Veiledning

 • Parterapi og familieterapi
 • Karrierreveiledning
 • Personlighetstesting
 • Utredning og kartlegging
 • Vurdering av videre henvisning
 • Ungdomsproblemer
 • Foreldreveiledning
 • Relasjonelle vansker
 • ​Konflikter

Hva er en psykolog?

Psykologer utreder, diagnostiserer og behandler psykiske vansker og lidelser. Samtidig kan vi mye om hva som er normal psykologisk fungering. Psykologi er en bred disiplin som omfatter mange fag, fra nevrovitenskap til diagnostikk. Psykologer jobber evidensbasert, som betyr at de vurderingene vi gjør og den behandlingen vi gir er basert på vitenskapelig forskning og klinisk erfaring.

Når bør man søke hjelp?

Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever en psykiske lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er helt naturlig å slite psykisk innimellom. Det kan da være nyttig å få hjelp av psykolog. Hvis du opplever at du over tid ikke har fått til skole, jobb, venner, fritid, eller familie, kan det være lurt å søke hjelp hos psykolog.

Hva skjer i første time?

I den første timen blir vi kjent og du får litt praktisk informasjon. Deretter snakker vi om hvorfor du søker hjelp, der man ofte stiller oppfølgingsspørsmål for å klargjøre problemstillingen. Ved slutten av timen får du en kort muntlig vurdering og forslag om videre tiltak.

Image

Ingen ventetid -
lange åpningstider