fbpx

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Psykologene

Skøyen

Psykologener Skøyen

Bendik Rund Torgalsbøen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Cecilie Skupinska-Løvset

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Ragnhild Hodne Mjanger

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist

Skøyen
Psykologener Skøyen

Brage Kraft

Psykolog, ph.d.

Skøyen
Psykologener Skøyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Tom Langerud Holmen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Mari B. Mathiesen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Ada Borgwardt

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Skøyen
Psykologener Skøyen

Henrik Gilde

Psykolog

Skøyen

Bendik Rund Torgalsbøen

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne både ved allmenn- og spesialisert poliklinikk innen psykisk helsevern. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider ut i fra en integrativ behandlingstilnærming, der jeg tar i bruk teori og praksis fra flere psykoterapeutiske tradisjoner, skreddersydd til den enkeltes utfordringer. Bestill time hos Bendik. Bestill videotime hos Bendik
Skøyen

Cecilie Skupinska-Løvset

Psykolog

Bred klinisk erfaring fra både voksen- , barne- og familiefeltet. Lang erfaring inne både spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Er under spesialisering innen Klinisk Familiepsykologi og Barn og unges psykiske helse. Arbeider både med barn og unge, par og voksne klienter. Etterutdanninger innen COS- F, MIM, Hypnoterapi og TFCBT. Bestill time her. 
Skøyen

Ragnhild Hodne Mjanger

Psykolog

Erfaring fra helsetjenester for barn, voksne og par. Har også jobbet med gravide, småbarnstid og foreldrerollen. Tar i mot voksne klienter og par. Snart ferdig spesialist i klinisk familiepsykologi. Bestill klinikk-time hos Ragnhild. Bestill videosamtale hos Ragnhild. 
Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Lang erfaring innen organisasjonspsykologi, særlig innen lederstøtte og lederutvikling, konflikter og personalsaker. Jobbet i Forsvaret og har videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Erfaring med krise, sorg, traumer og militærpsykologi. Bestill time hos Nina.
Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber også med forskning. Spesialisert kompetanse på traumebehandling og medisinsk uforklarte plager og symptomer. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med angst, depresjon, spiseforstyrrelser, somatiske helseplager som utmattelse og smertetilstander, relasjonelle vansker og traumeproblematikk. Tilbyr individualterapi, samt veiledning til psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Silje ved Skøyen.  Bestill videotime.
Skøyen

Brage Kraft

Psykolog, ph.d.

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne (poliklinikk og akuttavdeling), barn (poliklinikk), og privatpraksis. Driver hovedsaklig behandling ved hjelp av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Mye erfaring med utredning og behandling av angstlidelser og depresjon. Har doktorgrad på temaet depresjon og nevrokognisjon. Forsker ved Diakonhjemmet sykehus/Universitet i Oslo. Bestill time hos Brage. Bestill videotime hos Brage.
Skøyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Flere års erfaring med poliklinisk utredning og behandling av voksne i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi og psykodynamisk psykoterapi. Arbeider for tiden med en doktorgrad ved Norment og Universitetet i Oslo som omhandler sykdomsforløp og utfall ved psykoselidelser. Bestill time her.
Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Også kompetanse innen konflikthåndtering og organisasjonsarbeid. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten og ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. 
Skøyen

Tom Langerud Holmen

Psykolog

Bred klinisk erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser fra både spesialisthelsetjeneste og privat praksis. Under spesialisering i psykoterapi. Arbeider med en doktorgrad innen psykopatologi og nevrokognisjon ved Universitetet i Oslo. NB: Tom tilbyr psykologtimer til og med juni 2020.
Skøyen

Mari B. Mathiesen

Psykolog

Flere års erfaring som psykolog fra familievernet og i psykisk helsevern for voksne og Raskere tilbake. Videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, både med par og individer. Under spesialisering i voksenpsykologi. Bestill psykologtime hos Mari. Bestill parterapi hos Mari.

Skøyen

Ada Borgwardt

Psykolog

Ada er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra blant annet familievernkontor med både individer, par, familier, foreldre og barn. Hun har også bred erfaring med veiledning, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Bestill time hos Ada.  Bestill videotime hos Ada.
Skøyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Klinisk psykologspesialist med mange års erfaring fra arbeid med barn, unge, studenter og voksne. Fordypning i ungdom. Tar imot voksne, ungdom, par og familier og har erfaring fra alle nivåer i helsevesenet. Relevante tema kan være livsvansker, kriser, fastlåste samspill, kjærlighetssorg, nedstemthet, uro. Bestill parterapi hos Annicken - Bestill psykologtime hos Annicken.
Skøyen

Henrik Gilde

Psykolog

Henrik har lang erfaring som kommunepsykolog. Han arbeider ut ifra et humanistisk-eksistensialistisk grunnsyn og tar imot ungdom og voksne. Henrik har en spesiell interesse for eksistensielle problemstillinger samt gutter & menn sin psykiske helse.   Bestill time hos Henrik.
Skøyen

Gamlebyen

Psykologene Gamlebyen

Ingunn Dreyer Ødegaard

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Mari Hvalen Thodesen

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Synne Flagstad

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Renate Louise Bergstrøm

Sexolog og parterapeut

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Therese Snuggerud

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Psykologene Gamlebyen

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Solveig Kongsengen

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Lars Nussbaum

Psykolog

Psykologene Gamlebyen

Christine Dahl

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Gamlebyen

Ingunn Dreyer Ødegaard

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitet i Bergen i 2015. Har erfaring fra psykisk helsearbeid i kommunen med unge voksne og voksne. Er i videreutdanning ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA). Tilbyr også  søvnbehandling for insomni individuelt eller i gruppe.
Gamlebyen

Mari Hvalen Thodesen

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten.Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Mari.
Gamlebyen

Synne Flagstad

Psykolog

Erfaring som akuttpsykolog, samt poliklinisk utredning og behandling av barn og voksne i spesialisthelsetjenesten. Jobber til vanlig i Oslo Kommune og er i spesialiseringløp. Bruker hovedsakelig kognitiv adferdsterapi (CBT). Erfaring med personer i krise. Synne slutter hos oss i Oktober. Bestill time hos Synne. 
Gamlebyen

Renate Louise Bergstrøm

Sexolog og parterapeut

Sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Klinisk sosionom, familieterapeut og kognitiv terapeut.  Har lang erfaring med par- og familieterapi. Bred erfaring fra andre deler av helsevesenet. Tilbyr parterapi og sexologisk rådgivning. Bestill time hos Renate.

Gamlebyen

Therese Snuggerud

Psykolog

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Under spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i metakognitiv terapi. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Therese. 

Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og TSB. Videreutdanning i EMDR, under utdanning i ISTDP. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Birgitte.

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Spesialisert kompetanse på traumebehandling. Under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Bestill time hos Eivor. 
Gamlebyen

Solveig Kongsengen

Psykolog

Solveig er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Tar videreutdanning i ISTDP og jobber på dagtid med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Kontortid på onsdag ettermiddag. Bestill time hos Solveig.
Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon. Er i permisjon i 2020.
Gamlebyen

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Erfaring fra familievernet og arbeid med voksne, barn, par og familier. Under spesialisering i familiepsykologi og tar en videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Sertifisert instruktør i medisinsk yoga (MediYoga). I permisjon frem til desember 2020.
Gamlebyen

Lars Nussbaum

Psykolog

Flere års erfaring fra utredning og behandling som psykolog i spesialisthelsetjenesten og allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Særlig erfaring med ulike former for angst og depresjoner. Er for tiden under spesialisering innen psykodynamisk terapi. Bestill time hos Lars.

Christine Dahl

Psykolog

Arbeidet som psykolog siden 2015. Erfaring med utredning, behandling og gruppeterapi med barn, unge og voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeider på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk nevropsykologi. Bestill time hos Christine. 
Gamlebyen

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske plager hos voksne og barn. Er i spesialisering i voksenpsykologi. Thomas jobber til vanlig med en doktorgrad i personlighetspsykologi og atferdsgenetikk, ved Universitetet i Oslo. Bestill time hos Thomas.
Gamlebyen
Image

Ingen ventetid -
lange åpningstider