fbpx

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Psykologene

Skøyen

Psykologener Skøyen

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Gamlebyen
Psykologener Skøyen

Mari B. Mathiesen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Bendik Rund Torgalsbøen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Tryggve Moltzau

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Irina N. Pettersen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Beate Duus Wetteland

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Brage Kraft

Psykolog, ph.d.

Skøyen
Psykologener Skøyen

Henrik Gilde

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Bjørnar Olsen

Psykologspesialist

Skøyen
Psykologener Skøyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Ragnhild Hodne Mjanger

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Siri Martinsen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Skøyen
Psykologener Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Skøyen
Psykologener Skøyen

Tor-Arne Haugland

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Cecilie Skupinska-Løvset

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Ada Borgwardt

Psykolog

Skøyen

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Erfaring fra familievernet og arbeid med voksne, barn, par og familier. Under spesialisering i familiepsykologi og tar en videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Sertifisert instruktør i medisinsk yoga (MediYoga). I permisjon frem til desember 2020.
Gamlebyen

Mari B. Mathiesen

Psykolog

Flere års erfaring som psykolog fra familievernet og i psykisk helsevern for voksne og Raskere tilbake. Videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, både med par og individer. Under spesialisering i voksenpsykologi. Bestill psykologtime hos Mari. Bestill parterapi hos Mari.

Skøyen

Bendik Rund Torgalsbøen

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne både ved allmenn- og spesialisert poliklinikk innen psykisk helsevern. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider ut i fra en integrativ behandlingstilnærming, der jeg tar i bruk teori og praksis fra flere psykoterapeutiske tradisjoner, skreddersydd til den enkeltes utfordringer. Bestill time hos Bendik. Bestill videotime hos Bendik
Skøyen

Tryggve Moltzau

Psykolog

Utdannet psykolog ved Aarhus Universitet i Danmark, og er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Tryggve har flerårig erfaring fra akuttpsykiatri og psykoseavdeling, og jobber for tiden i Asker på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Han er faglig nysgjerrig og møter det enkelte individ med åpenhet der de befinner seg i livet. I sitt arbeid anvender han flere terapeutiske metoder, og er spesielt interessert i psykodynamisk tenkning og mindfulness. Han har også fullført flere 10-dagers silent retreats. Bestill time hos Tryggve ved Skøyen. Bestill videosamtale hos Tryggve.
Skøyen

Irina N. Pettersen

Psykolog

Utdannet psykolog fra UiO. Lang arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og prestasjonskrevende privat næringsliv (også utdannet sivilingeniør). Tilbyr psykodynamisk basert behandling for voksne gjennom åpen og undersøkende dialog om bl.a. fastlåste relasjonelle mønstre, ubearbeidede traumer fra oppveksten, vansker med emosjonell og intim nærhet, tapsopplevelser, drømmer og fantasier som inngang til det ubevisste, livskriser, diffus uro og nedstemthet, karriererelaterte dilemmaer, selvutvikling og autonomi. Tilbyr parsamtaler med fokus på utforskning og reparasjon av bl.a. gjentakende konfliktmønstre, følelsesmessig avstand, utroskap og intimitetsvansker. Bestill time hos Irina. Bestill videotime hos Irina. Bestill parterapi hos Irina.
Skøyen

Beate Duus Wetteland

Psykolog

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, inkludert studenter. Aktuelle problemstillinger kan være relasjonsvansker, angst, nedstemthet, spiseproblematikk og livskriser. Det viktigste for meg er at terapien skal oppleves nyttig og relevant for deg, og jeg vil derfor tilpasse meg til dine behov og mål. Jeg jobber til vanlig i førstelinjen med barn, ungdom og unge voksne. Bestill time hos Beate. Bestill videotime hos Beate
Skøyen

Brage Kraft

Psykolog, ph.d.

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne (poliklinikk og akuttavdeling), barn (poliklinikk), og privatpraksis. Driver hovedsaklig behandling ved hjelp av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Mye erfaring med utredning og behandling av angstlidelser og depresjon. Har doktorgrad på temaet depresjon og nevrokognisjon. Forsker ved Diakonhjemmet sykehus/Universitet i Oslo. Bestill time hos Brage. Bestill videotime hos Brage.
Skøyen

Henrik Gilde

Psykolog

Henrik har lang erfaring som kommunepsykolog. Han arbeider ut ifra et humanistisk-eksistensialistisk grunnsyn og tar imot ungdom og voksne. Henrik har en spesiell interesse for eksistensielle problemstillinger samt gutter & menn sin psykiske helse.   Bestill time hos Henrik.
Skøyen

Bjørnar Olsen

Psykologspesialist

Bjørnar er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har både videreutdanning og veilederutdanning i kognitiv terapi. Han jobber jordnært med emner som angst og depresjon, lederstøtte og karriererådgivning, søvn og stress, og veileder psykologer og andre faggrupper. I tillegg til erfaring fra klinikk og arbeids- og organisasjonspsykologien, har han ledererfaring som sjefredaktør for Tidsskrift for Norsk psykologforening gjennom mer enn 12 år. Han har også lang erfaring som forlagsredaktør i Gyldendal Akademisk, og tilbyr både skrivekurs og individuell veiledning på tekster, spesialistoppgaver og bokmanus. Gjennom årene har han holdt en rekke kurs og seminarer om arbeid og psykisk helse, og sammen med Pål Nystuen skrevet boken «Arbeid og psykisk helse». Bestill time hos Bjørnar. Bestill videotime hos Bjørnar
Skøyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Flere års erfaring med poliklinisk utredning og behandling av voksne i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi og psykodynamisk psykoterapi. Arbeider for tiden med en doktorgrad ved Norment og Universitetet i Oslo som omhandler sykdomsforløp og utfall ved psykoselidelser. Bestill time her.
Skøyen

Ragnhild Hodne Mjanger

Psykolog

Erfaring fra helsetjenester for barn, voksne og par. Har også jobbet med gravide, småbarnstid og foreldrerollen. Tar i mot voksne klienter og par. Snart ferdig spesialist i klinisk familiepsykologi. Bestill klinikk-time hos Ragnhild. Bestill videosamtale hos Ragnhild. 
Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Lang erfaring innen organisasjonspsykologi, særlig innen lederstøtte og lederutvikling, konflikter og personalsaker. Jobbet i Forsvaret og har videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Erfaring med krise, sorg, traumer og militærpsykologi. Bestill time hos Nina.
Skøyen

Siri Martinsen

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i København og har i tillegg en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Per tid i spesialisering. Siri har bred klinisk og organisasjonspsykologisk erfaring fra privat og offentlig sektor, bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og jobber med stress, traumer og arbeidslivsutfordringer på dagtid. Siri benytter primært en kognitiv tilnærming, og tilbyr oppfølging til klienter i krevende livssituasjoner og/eller med psykiske plager og lidelser. Bestill time hos Siri. Bestill videotime hos Siri
Skøyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Klinisk psykologspesialist med mange års erfaring fra arbeid med barn, unge, studenter og voksne. Fordypning i ungdom. Tar imot voksne, ungdom, par og familier og har erfaring fra alle nivåer i helsevesenet. Relevante tema kan være livsvansker, kriser, fastlåste samspill, kjærlighetssorg, nedstemthet, uro. Bestill parterapi hos Annicken - Bestill psykologtime hos Annicken.
Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Spesialist i voksenpsykologi og jobber hovedsakelig ut fra en relasjonell psykodynamisk forståelsesramme.  Har doktorgrad på temaet medisinsk uforklarte plager og symptomer hos ungdom og kommunikasjonsutfordringer i helsevesenet. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med blant annet angst, depresjon, spiseforstyrrelser, somatiske helseplager som utmattelse og smertetilstander, relasjonelle vansker og traumeproblematikk. Tilbyr individualterapi, samt veiledning til psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Silje ved Skøyen.   
Skøyen

Tor-Arne Haugland

Psykolog

Utdannet psykolog fra Eötvös Loránd University og King’s College London. Og han har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn-, ungdom og voksne innen psykisk helsevern. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten og er under spesialisering i barne- og ungdomsspsykologi. Bruker hovedsakelig kognitiv atferdsterapi som behandlingstilnærming og har videreutdanning i traumefokusert atferdsterapi for barn- og ungdom (TF-CBT). Bestill time hos Tor-Arne. Bestill videotime hos Tor-Arne
Skøyen

Cecilie Skupinska-Løvset

Psykolog

Bred klinisk erfaring fra både voksen- , barne- og familiefeltet. Lang erfaring inne både spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Er under spesialisering innen Klinisk Familiepsykologi og Barn og unges psykiske helse. Arbeider både med barn og unge, par og voksne klienter. Etterutdanninger innen COS- F, MIM, Hypnoterapi og TFCBT. Bestill time her. 
Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Også kompetanse innen konflikthåndtering og organisasjonsarbeid. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten og ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. 
Skøyen

Ada Borgwardt

Psykolog

Ada er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra blant annet familievernkontor med både individer, par, familier, foreldre og barn. Hun har også bred erfaring med veiledning, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Bestill time hos Ada.  Bestill videotime hos Ada.
Skøyen

Gamlebyen

Psykologene Gamlebyen

Vilde Bjørlo Øien

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Renate Louise Bergstrøm

Sexolog og parterapeut

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Lars Nussbaum

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Solveig Kongsengen

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Sunniva Årseth

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

James Towler

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Mari Hvalen Thodesen

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Christine Dahl

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Sarah Natvig Burns

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Rudi Myrvang

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Therese Snuggerud

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Helene Chalindar

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Birgitte Jakobsen

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Gamlebyen

Vilde Bjørlo Øien

Psykologspesialist

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2009, med fordypning i behandling av voksne. Spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Bred erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne fra flere nivåer i helsevesenet. Jeg har jobbet mye med foreldreveiledning, der jeg er opptatt av tilknytning og å støtte foreldre i å møte og tåle følelser hos barnet. Spesialisert kompetanse på traumearbeid, med utdanning i EMDR-metoden. Tar imot voksne, ungdom og foreldre. Bestill time hos Vilde i Gamlebyen. Bestill videotime hos Vilde.
Gamlebyen

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Spesialisert kompetanse på traumebehandling. Under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Bestill time hos Eivor. 
Gamlebyen

Renate Louise Bergstrøm

Sexolog og parterapeut

Sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Klinisk sosionom, familieterapeut og kognitiv terapeut.  Har lang erfaring med par- og familieterapi. Bred erfaring fra andre deler av helsevesenet. Tilbyr parterapi og sexologisk rådgivning. Bestill time hos Renate.

Gamlebyen

Lars Nussbaum

Psykolog

Flere års erfaring fra utredning og behandling som psykolog i spesialisthelsetjenesten for voksne. Lars tilbyr psykodynamisk terapi. En behandlingsform som dreier seg om å få selvinnsikt i eget følelsesliv og forstå beskyttelsesmekanismer som hindrer en i å leve et godt liv og som kan skape angst, depresjon og andre plager. Ved å få innsikt i sine egne beskyttelsesmekanismer kan man bli fri fra psykiske plager.  Bestill time hos Lars.

Gamlebyen

Solveig Kongsengen

Psykolog

Solveig er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Tar videreutdanning i ISTDP og jobber på dagtid med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Kontortid på onsdag ettermiddag. Bestill time hos Solveig.
Gamlebyen

Sunniva Årseth

Psykolog

Sunniva er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og jobber på dagtid med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne i spesialisthelsetjenesten. Benytter en integrativ behandlingstilnærming hvor kunnskap, metoder, og ferdigheter fra ulike terapiretninger settes sammen og tilpasses den enkeltes utfordringer og behov. Er under spesialisering i voksenpsykologi. Bestill time hos Sunniva. Bestill videotime hos Sunniva.
Gamlebyen

James Towler

Psykolog

Erfaring fra utredning og behandling av voksne og ungdom i spesialisthelsetjenesten. Jobber til daglig på voksen poliklinikk. Igang med spesialistutdanning. Jeg tilbyr terapi som vektlegger aktivt samarbeid og måloppnåelse, og har tro på at måten vi håndterer våre følelser har mye å si for hvordan vi har det med oss selv og andre. Jeg bruker evidensbasert behandling som er effektivt mot relasjonelle vansker, angstlidelser, depresjon, selvbildeproblematikk, eksistensielle problemer og andre psykiske plager. Bestill time hos James i Gamlebyen. Bestill videotime hos James.    
Gamlebyen

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske plager hos voksne og barn. Er i spesialisering i voksenpsykologi. Thomas jobber til vanlig med en doktorgrad i personlighetspsykologi og atferdsgenetikk, ved Universitetet i Oslo. Bestill time hos Thomas.
Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og TSB. Videreutdanning i EMDR, under utdanning i ISTDP. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Birgitte.
Gamlebyen

Mari Hvalen Thodesen

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten.Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Mari.
Gamlebyen

Christine Dahl

Psykolog

Arbeidet som psykolog siden 2015. Erfaring med utredning, behandling og gruppeterapi med barn, unge og voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeider på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk nevropsykologi. Bestill time hos Christine. 
Gamlebyen

Sarah Natvig Burns

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har erfaring med et bredt spektrum av psykiske lidelser hos voksne. Har særlig arbeidet mye med angst, søvnvansker, traumer og avhengighet, men har også erfaring med depresjon, tapsopplevelser, relasjonelle vansker, og andre utfordringer. Jeg bruker som regel en konkret og håndfast fremgangsmåte. Det er viktig for meg at vi begge ser nytten av det vi gjør, slik at vi sammen jobber mot positive endringer. Bestill time hos Sara i Gamlebyen. Bestill videotime hos Sara.  
Gamlebyen

Rudi Myrvang

Psykologspesialist

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Lang erfaring med kartleggings- og testmetodikk. Har bygd opp og drevet flere av Norges ledende selskaper innen test- og kartleggingsbransjen. Spesialisert kompetanse på bruk av ulike test- og kartleggingsverktøy som grunnlag for seleksjon, utvikling («coaching») og karriererådgivning mm. Tilbyr utviklingssamtaler, karriererådgivning, samt veiledning av psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Rudi. Bestill videotime hos Rudi
Gamlebyen

Therese Snuggerud

Psykolog

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Under spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i metakognitiv terapi. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Therese. 

Gamlebyen

Helene Chalindar

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Nice. Har erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne fra BUP og DPS. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider hovedsakelig ut ifra en emosjonsfokusert og psykodynamisk tilnærming. Bruker også kognitive behandlingsmetoder. Tar imot barn, ungdom og voksne. Eksempler på problemstillinger kan være angst, uro, nedstemthet, kriser, traumer, relasjonelle vansker og mer generelle livsvansker. Kan tilby terapi på fransk og spansk. Bestill time hos Helene i Gamlebyen. Bestill videosamtale hos Helene. 
Gamlebyen

Birgitte Jakobsen

Psykologspesialist

Utdannet ved Universitetet i Oslo i 2008. Spesialist i voksenpsykologi. Birgitte har mange års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten. Har jobbet med utredning og behandling av unge, voksne og eldre med et bredt spekter av psykiske vansker av ulik kompleksitet og alvorlighet. Jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten. Birgitte er opptatt av å tilpasse behandlingen etter den enkeltes behov og ønsker, for på denne måten å legge til rette for mestring og utvikling. Bestill time hos Birgitte i Gamlebyen. Bestill videotime hos Birgitte.
Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon. Er i permisjon i 2020.
Gamlebyen
Image

Ingen ventetid -
lange åpningstider