Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Psykologene

Psykolog

Kristin H. Aspelund

Erfaring fra familievernet og arbeid med voksne, barn, par og familier. Under spesialisering i familiepsykologi og tar en videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Sertifisert instruktør i medisinsk yoga (MediYoga).
Send e-post til Kristin
Psykologspesialist

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist i barn og unge, med fordypning ungdom. Tar imot klienter i alle aldre, og par og familier. Jobber i Helseetaten, underviser på psykologisk institutt og skriver fagbøker.
Send e-post til Annicken
Psykologspesialist

Birgitte Whist

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og TSB. Videreutdanning i integrativ terapi. Har utdanning i EMDR. Jobber på dagtid med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten.
Send e-post til Birgitte
Psykolog

Mari B. Mathiesen

Flere års erfaring som psykolog fra familievernet og i psykisk helsevern for voksne og Raskere tilbake. Videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, både med par og individer. Under spesialisering i voksenpsykologi.
Send e-post til Mari
Psykolog

Mari Hvalen Thodesen

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten.

Send e-post til Mari

Psykolog

Erik Nakkerud

Erfaring som kommunepsykolog og arbeid med barn, familier og voksne. Har tidligere holdt søvnkurs og mestringskurs, med fokus på mindfulness og endring av tankemønstre. Jobber til vanlig med en doktorgrad ved Universitetet i Oslo.
Send e-post til Erik
Psykologstudent

Amanda Danielsson

Psykologstudent ved Universitetet i Karlstad. Tar imot klienter i løpet av sin studiepraksis våren 2019.

Psykolog

Tom Langerud Holmen

Bred klinisk erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser fra både spesialisthelsetjeneste og privat praksis. Under spesialisering i psykoterapi. Arbeider med en doktorgrad innen psykopatologi og nevrokognisjon ved Universitetet i Oslo.
Send e-post til Tom
Psykolog

Lars Nussbaum

Flere års erfaring fra utredning og behandling som psykolog i spesialisthelsetjenesten og allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Særlig erfaring med ulike former for angst og depresjoner. Er for tiden under spesialisering innen psykodynamisk terapi.
Send e-post til Lars
Psykolog

Christine Dahl

Arbeidet som psykolog siden 2015. Erfaring med utredning, behandling og gruppeterapi med barn, unge og voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeider på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk nevropsykologi
Send e-post til Christine
Psykologspesialist

Eivor N. Skulstad

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Spesialisert kompetanse på traumebehandling.  Er for tiden under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Kontortid på tirsdag ettermiddag.
Send e-post til Eivor
Psykolog

Synne Flagstad

Erfaring som akuttpsykolog, samt poliklinisk behandling av barn og voksne. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten. Bruker hovedsakelig kognitiv adferdsterapi (CBT). Erfaring med personer i krise.
Send e-post til Synne
Psykolog

Therese Snuggerud

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Under spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i metakognitiv terapi. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten.
Send e-post til Therese
Psykolog og fagsjef

Thomas H. Kleppestø

Erfaring med utredning og behandling av psykiske plager hos voksne og barn. Er i spesialisering i voksenpsykologi. Thomas jobber til vanlig med en doktorgrad i personlighetspsykologi og atferdsgenetikk, ved Universitetet i Oslo.
Send e-post til Thomas
Psykolog

PhD, Line C. Gjerde

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon, samt hvordan psykiske lidelser går i arv fra foreldre til barn.
Send e-post til Line
Psykolog

Ragnhild Hodne Mjanger

Erfaring fra helsetjenester for barn, voksne og par. Har også jobbet med gravide, småbarnstid og foreldrerollen. Tar i mot voksne klienter og par. Snart ferdig spesialist i klinisk familiepsykologi.
Send e-post til Ragnhild

Ledelse

Koordinator

Tuva Gravli

Utdannet sosionom fra høgskolen i Oslo og Akershus. Tuva besvarer henvendelser til klinikken og gjennomfører kartleggingssamtaler. Hun er opptatt av at de som tar kontakt blir møtt med vennlighet og god service.

Ring oss på 40002361

Psykolog og styreleder

PhD, Brage Kraft

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og barn. Under spesialisering i voksenpsykologi. Brage jobber til vanlig med en doktorgrad i klinisk psykologi, ved Universitetet i Oslo.

Psykolog og styremedlem

Nina Isaksen

Erfaring som militærpsykolog og fra helsevesenet med barn og unge. Under spesialisering i organisasjonspssykologi og videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Erfaring med HR fra Hurtigruten.

Psykolog og daglig leder

Vidar Ulset

Erfaring som kommunepsykolog og fra helsevesenet. Under spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi. Vidar jobber for tiden med en doktorgrad i forebyggingspsykologi, ved Universitetet i Oslo. For tiden i permisjon.

Image

Ingen ventetid -
lange åpningstider