Psykologene

Psykologene er utdannet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Alle har norsk autorisasjon og er medlemmer av Norsk Psykologforening. Vi har erfaring fra psykisk helsevern, kommunehelsetjenester, arbeids- og organisasjonspsykologi og som privatpraktiserende psykologer. Vi tar i mot ungdommer, voksne, par og familier, og systemer. Vi holder foredrag og underviser i temaer som forebygging, helsefremming, testing og seleksjon, stressmestring og barn og unges psykiske helse.


Psykolog Vidar Ulset
Erfaring som kommunepsykolog og fra helsevesenet. Under spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi .Medlem av Nordisk nettverk for friluftsterapi. Daglig leder i Oslo psykologklinikk. Tar doktorgrad i forebyggingspsykologi.

vidar.ulset@oslopsykologklinikk.no

 

Psykolog Brage Kraft
Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og barn. Under spesialisering i voksenpsykologi. Tar doktorgrad i klinisk psykologi. 

brage.kraft@oslopsykologklinikk.no

Psykolog Nina Isaksen
Erfaring som militærpsykolog og fra helsevesenet med barn og unge. Under spesialisering i organisasjonspssykologi og videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Medlem av Nordisk nettverk for friluftsterapi.

nina.isaksen@oslopsykologklinikk.no

 

 


Psykologstudent Beatrice R. Benjamin
Erfaring som miljøterapeut fra psykisk helsevern for voksne og ungdom. Driver forskning innen personlighetspsykiatri. Student ved 9. semester på psykologutdanningen. Har sin hovedpraksis ved Oslo psykologklinikk.

beatrice.benjamin@oslopsykologklinikk.no

 

Psykolog Thomas Haarklau Kleppestø
Erfaring med utredning og behandling av psykiske plager hos voksne og barn. Er under spesialisering i voksenpsykologi. Tar doktorgrad i personlighetspsykologi og atferdsgenetikk
thomas.h.kleppestoe@oslopsykolgklinikk.no

 

Psykolog Martin Hvideberg Bratlid
Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider på dagtid innen helsevesenet.
martin.bratlid@oslopsykologklinikk.no

Psykolog PhD. Line C. Gjerde

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon, samt hvordan psykiske lidelser går i arv fra foreldre til barn.
line.gjerde@oslopsykologklinikk.no

Psykolog Birgitte Whist

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Videreutdanning fra institutt for aktiv psykoterapi. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten. .
birgitte.whist@oslopsykologklinikk.no