fbpx
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Våre psykologer

Trykk på bildene for mer info og bestilling.

Psykologer (alle)

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Skøyen
Psykologer (alle)

Christine Dahl

Psykolog

Gamlebyen
Psykologer (alle)

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Gamlebyen
Psykologer (alle)

Ingunn Dreyer Ødegaard

Psykolog

Gamlebyen
Psykologer (alle)

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologer (alle)

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Skøyen
Psykologer (alle)

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Iver Strandheim

Psykologspesialist

Psykologer (alle)

Ruth-Anne Kleve

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Vilde Bjørlo Øien

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologer (alle)

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Helene Chalindar

Psykolog

Gamlebyen og Skøyen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Spesialist i voksenpsykologi og jobber hovedsakelig ut fra en relasjonell psykodynamisk forståelsesramme.  Har doktorgrad på temaet medisinsk uforklarte plager og symptomer hos ungdom og kommunikasjonsutfordringer i helsevesenet. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med blant annet angst, depresjon, spiseforstyrrelser, somatiske helseplager som utmattelse og smertetilstander, relasjonelle vansker og traumeproblematikk. Tilbyr individualterapi, samt veiledning til psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Silje ved Skøyen.   
Skøyen

Christine Dahl

Psykolog

Arbeidet som psykolog siden 2015. Erfaring med utredning, behandling og gruppeterapi med barn, unge og voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeider på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk nevropsykologi. Bestill time hos Christine. 
Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon. Er i permisjon i 2020.
Gamlebyen

Ingunn Dreyer Ødegaard

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitet i Bergen i 2015. Har erfaring fra psykisk helsearbeid i kommunen med unge voksne og voksne. Er i videreutdanning ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA). Tilbyr også  søvnbehandling for insomni individuelt eller i gruppe.
Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og TSB. Videreutdanning i EMDR, under utdanning i ISTDP. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Birgitte.
Gamlebyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Klinisk psykologspesialist med mange års erfaring fra arbeid med barn, unge, studenter og voksne. Fordypning i ungdom. Tar imot voksne, ungdom, par og familier og har erfaring fra alle nivåer i helsevesenet. Relevante tema kan være livsvansker, kriser, fastlåste samspill, kjærlighetssorg, nedstemthet, uro. Annicken jobber torsdag kveld. Bestill parterapi hos Annicken - Bestill psykologtime hos Annicken.
Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Også kompetanse innen konflikthåndtering og organisasjonsarbeid. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten og ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Bestill time hos Hanne Sofie på Skøyen. Bestill time hos Hanne Sofie på video. 
Skøyen

Iver Strandheim

Psykologspesialist

Psykolog siden 2014. Spesialist i samfunns- og allmennpsykologi, med søvn som største interesseområde. Jobbet med søvnbehandling i gruppe siden 2015, og jeg slutter aldri å bli forundret over at folk som har slitt med insomni i 20-30 år kan bli helt friske, når de bare får riktig metode for å hjelpe seg selv. Tilbyr gruppebehandling for søvnvansker og insomni.

Ruth-Anne Kleve

Psykolog

Jeg har bred erfaring og særlig interesse for behandling ved CFS/ME og andre utmattelsestilstander, psykiske belastninger ved langvarig somatisk sykdom, angst, depresjon og traumer.  Jeg er en varm og støttende terapeut som hjelper deg med å oppdage og forstå mer av deg i selv i den livssituasjonen du er i. Den terapeutiske tilnærmingen min er i hovedsak emosjonsfokusert terapi. I timene jobber vi sammen om dine prosjekter, og jeg hjelper deg med få mer kontakt med egne følelser, forstå og gi mening til de, samt å finne nye måter å håndtere det som er vondt og vanskelig. Bestill time hos Ruth-Anne ved vår klinikk på Skøyen.
Skøyen

Vilde Bjørlo Øien

Psykologspesialist

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2009, med fordypning i behandling av voksne. Spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Bred erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne fra flere nivåer i helsevesenet. Jeg har jobbet mye med foreldreveiledning, der jeg er opptatt av tilknytning og å støtte foreldre i å møte og tåle følelser hos barnet. Spesialisert kompetanse på traumearbeid, med utdanning i EMDR-metoden. Tar imot voksne, ungdom og foreldre. Bestill time hos Vilde i Gamlebyen. Bestill videotime hos Vilde.
Gamlebyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Flere års erfaring med poliklinisk utredning og behandling av voksne i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi og psykodynamisk psykoterapi. Arbeider for tiden med en doktorgrad ved Norment og Universitetet i Oslo som omhandler sykdomsforløp og utfall ved psykoselidelser. Bestill time her.
Skøyen

Helene Chalindar

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Nice. Har erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne fra BUP og DPS. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider hovedsakelig ut ifra en emosjonsfokusert og psykodynamisk tilnærming. Bruker også kognitive behandlingsmetoder. Tar imot barn, ungdom og voksne. Eksempler på problemstillinger kan være angst, uro, nedstemthet, kriser, traumer, relasjonelle vansker og mer generelle livsvansker. Kan tilby terapi på fransk og spansk. Bestill time hos Helene i Gamlebyen. Bestill time hos Helene på Skøyen. Bestill videosamtale hos Helene. 
Gamlebyen og Skøyen