fbpx

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Psykologene

Gamlebyen

Psykolog

Kristin H. Aspelund

Erfaring fra familievernet og arbeid med voksne, barn, par og familier. Under spesialisering i familiepsykologi og tar en videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Sertifisert instruktør i medisinsk yoga (MediYoga). I permisjon frem til september 2020.

Psykolog

Mari Hvalen Thodesen

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten.

Send e-post til Mari

Psykologspesialist

Birgitte Whist

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og TSB. Videreutdanning i EMDR, under utdanning i ISTDP. Jobber også i spesialisthelsetjenesten.
Send e-post til Birgitte
Psykolog

PhD, Line C. Gjerde

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon. Er i permisjon i 2020.

Psykolog

Lars Nussbaum

Flere års erfaring fra utredning og behandling som psykolog i spesialisthelsetjenesten og allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Særlig erfaring med ulike former for angst og depresjoner. Er for tiden under spesialisering innen psykodynamisk terapi.
Send e-post til Lars
Psykolog

Christine Dahl

Arbeidet som psykolog siden 2015. Erfaring med utredning, behandling og gruppeterapi med barn, unge og voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeider på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk nevropsykologi
Send e-post til Christine
Psykologspesialist

Eivor N. Skulstad

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Spesialisert kompetanse på traumebehandling. Under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi.
Send e-post til Eivor
Psykolog

Synne Flagstad

Erfaring som akuttpsykolog, samt poliklinisk behandling av barn og voksne. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten. Bruker hovedsakelig kognitiv adferdsterapi (CBT). Erfaring med personer i krise.
Send e-post til Synne
Psykolog

Therese Snuggerud

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Under spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i metakognitiv terapi. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten.
Send e-post til Therese
Psykolog og fagsjef

Thomas H. Kleppestø

Erfaring med utredning og behandling av psykiske plager hos voksne og barn. Er i spesialisering i voksenpsykologi. Thomas jobber til vanlig med en doktorgrad i personlighetspsykologi og atferdsgenetikk, ved Universitetet i Oslo.
Send e-post til Thomas
Psykolog

Solveig Kongsengen

Solveig er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Tar videreutdanning i ISTDP og jobber på dagtid med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Kontortid på onsdag ettermiddag.
Send e-post til Solveig
Psykolog

Lars Ziegler

Lars har jobbet som psykolog siden 2013. Han er under spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi. Har erfaring fra arbeid med voksne i spesialisthelsetjenesten og i Raskere Tilbake. Jobber dagtid alle hverdager.
Send e-post til Lars
Sexolog og parterapeut

Renate Louise Bergstrøm

Sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Klinisk sosionom, familieterapeut og kognitiv terapeut.  Har lang erfaring med par- og familieterapi. Bred erfaring fra andre deler av helsevesenet. Tilbyr parterapi og sexologisk rådgivning.

Skøyen

Psykolog

Mari B. Mathiesen

Flere års erfaring som psykolog fra familievernet og i psykisk helsevern for voksne og Raskere tilbake. Videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, både med par og individer. Under spesialisering i voksenpsykologi.
Send e-post til Mari
Psykolog

Tom Langerud Holmen

Bred klinisk erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser fra både spesialisthelsetjeneste og privat praksis. Under spesialisering i psykoterapi. Arbeider med en doktorgrad innen psykopatologi og nevrokognisjon ved Universitetet i Oslo.
Send e-post til Tom
Psykolog

Nina Laue Næspe

Lang erfaring innen organisasjonspsykologi, særlig innen lederstøtte og lederutvikling, konflikter og personalsaker. Jobbet i Forsvaret og har videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Erfaring med krise, sorg, traumer og militærpsykologi.

Psykologspesialist

Vidar Ulset

Erfaring som kommunepsykolog og fra helsevesenet. Tar i mot voksne klienter og de fleste problemstillinger. Spesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Har levert sin doktorgrad i forebyggingspsykologi, ved Universitetet i Oslo.

Psykologspesialist

Annicken Martinez-Aasen

Klinisk psykologspesialist med mange års erfaring fra arbeid med barn, unge, studenter og voksne. Fordypning i ungdom. Tar imot voksne, ungdom, par og familier og har erfaring fra alle nivåer i helsevesenet.
Send e-post til Annicken
Psykolog

Ragnhild Hodne Mjanger

Erfaring fra helsetjenester for barn, voksne og par. Har også jobbet med gravide, småbarnstid og foreldrerollen. Tar i mot voksne klienter og par. Snart ferdig spesialist i klinisk familiepsykologi.
Send e-post til Ragnhild
Psykolog

Henrik Gilde

Henrik har lang erfaring som kommunepsykolog. Han arbeider ut ifra et humanistisk-eksistensialistisk grunnsyn og tar imot ungdom og voksne. Henrik har en spesiell interesse for eksistensielle problemstillinger samt gutter & menn sin psykiske helse.
Send e-post til Henrik

Ledelse

Koordinator

Tuva Gravli

Utdannet sosionom fra høgskolen i Oslo og Akershus. Tuva besvarer henvendelser til klinikken og gjennomfører kartleggingssamtaler. Hun er opptatt av at de som tar kontakt blir møtt med vennlighet og god service.

Ring oss på 40002361

Styreleder

PhD, Brage Kraft

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og barn. Under spesialisering i voksenpsykologi. Brage jobber til vanlig med en doktorgrad i klinisk psykologi, ved Universitetet i Oslo.

Site manager

Nina Laue Næspe

Nina er styremedlem og site manager ved vår klinikk på Skøyen. Nina har jobbet i Forsvaret som militærpsykolog og er under spesialisering i organisasjon og ledelse. hun er ekspert på seleksjon og ledelsesutvikling.

Daglig leder

Vidar Ulset

Vidar er psykologspesialist og har levert sin doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo. Han har fordypning i organisasjon og ledelse, og har kompetanse på forskning, innovasjon og entreprenørskap.

Image

Ingen ventetid -
lange åpningstider