fbpx
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Jobbe hos oss?

4 måneder ago · · Kommentarer er skrudd av for Jobbe hos oss?

Jobbe hos oss?

Lysne er en privat psykologklinikk basert i Oslo. Klinikken har avdeling ved Oslo Hospital i Gamlebyen og i Karenslyst allé på Skøyen. Teamet består av 40 psykologer og spesialister innen blant annet samfunns- og allmennpsykologi, rus og avhengighet, klinisk voksenpsykologi, barn og unge og arbeids- og organisasjonspsykologi. Flere av psykologene jobber med forskning innen forebyggingspsykologi, klinisk psykologi og atferdsgenetikk, eller i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Klientene som oppsøker oss søker hjelp for angst, depresjon og andre milde til moderate psykiske helseplager, i tillegg til andre allmennpsykologiske problemstillinger. Vi har også avtale med flere bedrifter og forsikringsselskaper. Mange bestiller time hos oss på grunn av lang ventetid i spesialisthelsetjenesten, eller fordi alvorlighetsgraden på deres helseproblem er for lav til at de får time ved DPS eller hos avtalespesialist. De fleste opplever at hjelpen de får gir rask bedring, og at de kommer tilbake i normalt gjenge. Vi har så langt gitt hjelp til tusenvis av klienter, noe som ikke bare har stor positiv påvirkning for den enkelte klient, men også for samfunnet som helhet.

Vil du være med?

Vi ønsker alltid å komme i kontakt med dyktige psykologer og psykologspesialister! Du er velkommen til å sende oss en mail på jobb@lysnepsykolog.no

Vi er på utkikk etter deg som ønsker å starte opp som privatpraktiserende psykolog, eller som kanskje allerede driver selv, og som ønsker å være en del av et større felleskap. Engasjementet kan passe bra som ekstra inntekt én til to kvelder i uken, eller som et større engasjement (flere dager i uken) ved siden av annen jobb. Ønsker du å jobbe med høy grad av faglig og administrativ frihet, kombinert med god inntjening og stor frihet i egen arbeidshverdag, kan dette være midt i blinken. Vi sørger for tilfang av pasienter, drift av lokaler (renhold, inventar etc.), journalsystem, IT-system, videoløsning, markedsføring, kvalitetssikring. Vi støtter også opp med tilbakemeldingssystemer for kartlegging og oppfølging av symptomutvikling og behandlingsrelasjon/kvalitet, administrasjon og kollegaveiledning. Hos oss blir du del av et kompetent fagmiljø med høye ambisjonsnivå, og får ta del i organisert veiledning og faglig fellesskap i mindre team.

Arbeidsoppgaver

 Arbeidsoppgaver innebærer

 • Utredning, kartlegging og behandling av voksne, barn og unge, familie og par, i henhold til god klinisk praksis og eget skjønn. Målgrupper avgrenses etter kompetanse og erfaring.
 • Samtaler i klinikk og/eller over video.
 • Journalføring og annen administrasjon
 • Kontakt og samarbeid med fastlege og NAV ved behov
 • Profesjonell kontakt med eksterne kunder og oppdragsgivere
 • Deltakelse på intern veiledning og faglige samlinger

Kvalifikasjoner og krav

 • Selvstendig næringsdrivende psykolog eller psykologspesialist med autorisasjon i Norge
 • Fullført eller påbegynt spesialisering innen barn og unge, klinisk voksen, psykoterapi, arbeidspsykologi, eller familie er en fordel.

Personlige egenskaper

 • For å trives hos oss er det viktig at du kan jobbe selvstendig, men også be om hjelp når du trenger det. Det er fint om du kan jobbe effektivt og identifisere tidstyver. Det er viktig at du kan danne gode arbeidsallianser og foreslå tiltak og konkrete behandlingsforløp for pasientene. Vi spiller hverandre gode og vi ønsker oss noen som vil dele sin kompetanse med alle oss som jobber i Lysne.

Vi tilbyr

 • God tilgjengelighet på et faglig sterkt og variert miljø i din praksis.
 • Mulighet til å hjelpe en viktig pasientgruppe.
 • Muligheter for å delta i forskningsaktiviteter.
 • Deltakelse i utvikling og testing av nye digitale tjenester til støtte i behandlingen.
 • Kontorplass ved en av våre klinikker.
 • Ingen økonomisk risiko (ingen investeringskostnader for deg, godt pasienttilfang)
 • Lite administrasjon og byråkrati.
 • Stor faglig frihet.
 • Fleksibilitet og kontroll over egen tid
 • Mulighet for god inntjening

Søknadsfrist og oppstart: Løpende, oppstart medio 2021.

Send din søknad og CV til jobb@lysnepsykolog.no

Categories: Nyheter, Avhengighet, Adopsjon, Barn, Barne og ungdomspsykiatri, Eldre og demens, Unge mennesker, Angst og fobier, Hjerneskader, Mobbing og trakassering, Coaching, Konflikthåndtering, Kriminalitet, Krisesaker, Krisesaker on site, Debriefing, Depresjon, Spiseforstyrrelser, Eksistensielle kriser, Sorg og tap, Helseproblemer, Helseproblemer - Kreft, Mindfulness, OCD, Smertehåndtering, Personlighetsforstyrrelser, Fengsel, Psykiatri, Psykoterapi opplæring, Relasjonelle Problemer, Pårørende til Personer med Pykiske lidelser, Religion og sekter, Skolepsykologi, Sexologi, Seksuelt misbruk, Søvnproblemer, Idrettspsykologi, Stalking, Stress og utbrenthet, Selvskading - Selvmodsfare, Selvskading - Ikke selvmordsfare, Veiledning, Militæret og forsvaret, Traumatiske hendelser, Vold, Organisasjonspsykologi / Støtte til ansatte, Organisasjonspsykologi / Ledelse, Organisasjonspsykologi / Arbeidsmiljø, Eksistensiell Psykologi, Kortidsterapi, InterpersonligPsykoterapi (IPT), Barn og unge, Psykologspesialist, Psykolog, Kvinne, Kveldstid, Organisasjonspsykologi / Omorganisering, nedbemanning, Flyktninger, migranter, tvangsekteskap

Brage Kraft

Brage Kraft

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og barn. Under spesialisering i voksenpsykologi. Brage jobber til vanlig med en doktorgrad i klinisk psykologi, ved Universitetet i Oslo.