fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

Har jeg angst?

Lurer du på om du har angst?
Vi i Lysne har laget en selvtest der du kan kartlegge dine symptomer på angst.
Trykk her for å starte testen!

Om angst

Angst er en følelse av overveldende frykt. Angst kommer av at man er redd for noe. Derfor deler man gjerne opp angst etter hva man er redd for. Eksempler på dette er at man er redd for folkemengder eller offentlige plasser (agorafobi), frykt for kritisk granskning fra andre mennesker (sosial angst), eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), hvor man frykter tanker man anser som ubehagelige og prøver å fjerne disse gjennom å repetere ritualer. Andre eksempler er PTSD, hypokondri, generalisert angstlidelse, og fobier for spesifikke ting som for eksempel slanger, blod, sprøyter, vann eller hunder. Mange trenger profesjonell hjelp. Behandling hjelper.

Risikofaktorer

Angst er veldig vanlig. Opptil 33% av populasjonen kan få minst en angstlidelse i løpet av livet. Risikofaktorer for å utvikle angst kan være sårbarheter i individet, som visse personlighetstrekk, genetikk (angst går i familier), og negative livserfaringer.

Les mer om angst her.

Behandling

Samtalebehandling ser ut til å ha god effekt mot angst. En behandlingsmetode som ofte er brukt er kognitiv adferdsterapi, men mange har også nytte av annen type behandling.

Kognitiv atferdsterapi er en form for samtalebehandling hvor du lærer å endre negative tankemønstre til et mer konstruktivt tankesett. Hvis du for eksempel bekymrer deg for at “sjefen min synes jeg er håpløs” kan du i samarbeid med terapeuten undersøke hvor sannsynlig disse tankene er. Mange forsøker å kontrollere frykten ved å unngå situasjoner som utløser den. Kanskje tør du ikke å kjøre bil i frykt for å bli utsatt for en ulykke, eller du utsetter legebesøk i redsel for at du skal få en alvorlig diagnose? Sammen med terapeuten lærer du teknikker som hjelper deg å bryte ut av den negative sirkelen med unnvikende adferd.