fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

Har jeg depresjon?

Lurer du på om du er deprimert?
Vi i Lysne har laget en selvtest der du kan kartlegge dine depresjonssymptomer.

Om depresjon

Det er vanlig å være trist fra tid til annen, men når du har depresjon, varer det lave stemningsleiet mye lenger og kan påvirke søvn, relasjoner til andre, jobb og appetitt. Depresjon kjennetegnes av sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Mange trenger profesjonell hjelp. Behandling hjelper. Les mer her.

Risikofaktorer og forebygging

Depresjon kan utløses av stressende livshendelser som samlivsbrudd, dødsfall i familien eller økonomiske problemer. Det kan også være forårsaket av sosial isolasjon, som mangel på venner eller familie i nærheten. En vanskelig barndom kan gjøre deg sårbar for episoder med depresjon.

Depresjon er delvis arvelig (genetisk betinget). Hormonendringer kan også bidra til depresjon, spesielt hos kvinner. Har du hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen for å bli deprimert.

Behandling

Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller antidepressive legemidler (antidepressiva). Ved mild til moderat depresjon anbefales samtaleterapi som førstevalg, fremfor legemidler.

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i at mennesker med depresjon har en negativ selvoppfatning. For mange er disse tankene ubevisste, det vil si at man ikke er klar over at man tenker negativt om seg selv. Målet med kognitiv terapi er å endre tankemønstrene til et mer konstruktivt syn på både seg selv og verden for øvrig.

Interpersonlig terapi fokuserer på hvordan du fungerer i forhold til andre mennesker, f.eks. familie, arbeidskolleger og venner. Du lærer nye og bedre måter å forholde deg til andre mennesker på. Dette kan dermed bidra til å styrke forholdet til familie og venner.

Problemløsende terapi tar utgangspunkt i spesifikke problemer som man strever med. Ved å undersøke problemet fra mange sider og prøve ut løsninger stegvis lærer man å finne løsninger på komplekse problemer. Metoden kan brukes på andre problemer senere i livet.