fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

Har jeg generalisert angst?

Lurer du på om du har generalisert angst?
Vi i Lysne har laget en selvtest der du kan kartlegge dine symptomer på generalisert angst.

Trykk her for å starte testen!

Om generalisert angst

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven bekymring og uro. Mange trenger profesjonell hjelp. Behandling hjelper.

Risikofaktorer

Angst er veldig vanlig. Opptil 33% av populasjonen kan få minst en angstlidelse i løpet av livet. Risikofaktorer for å utvikle angst kan være sårbarheter i individet, som visse personlighetstrekk, genetikk (angst går i familier), og negative livserfaringer.

Les mer om angst her.

Behandling

Samtalebehandling ser ut til å ha god effekt mot angst. En behandlingsmetode som ofte er brukt er kognitiv adferdsterapi, men mange har også nytte av annen type behandling.

Kognitiv atferdsterapi er en form for samtalebehandling hvor du lærer å endre negative tankemønstre til et mer konstruktivt tankesett. Hvis du for eksempel bekymrer deg for at “sjefen min synes jeg er håpløs” kan du i samarbeid med terapeuten undersøke hvor sannsynlig disse tankene er. Mange forsøker å kontrollere frykten ved å unngå situasjoner som utløser den. Kanskje tør du ikke å kjøre bil i frykt for å bli utsatt for en ulykke, eller du utsetter legebesøk i redsel for at du skal få en alvorlig diagnose? Sammen med terapeuten lærer du teknikker som hjelper deg å bryte ut av den negative sirkelen med unnvikende adferd.