fbpx

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

Vanlige psykiske plager

Depresjon

Depresjon er meget hyppig i befolkningen, mellom seks og 12 prosent har depresjon til enhver tid. Depresjon kjennetegnes av sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Psykologen undersøke om man kan være deprimert ved å stille to spørsmål som gjelder humør og interesser: «Har du de siste par uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?” og “Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?”. Andre kjennetegn på depresjon er: svekket konsentrasjon og oppmerksomhet, redusert selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse, negative og pessimistiske tanker om fremtiden, initiativløshet og beslutningsvegring, tanker og planer om selvmord, søvnforstyrrelser, redusert eller økt appetitt, nedsatt seksuell interesse, angst, rastløshet og uro, irritabilitet og temperamentsutbrudd. Les mer om depresjon her.

Søvnplager

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen. Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte. Insomni er en sterk risikofaktor for økt sykefravær og uføretrygd. Psykologene ved Oslo psykologklinikk kan hjelpe deg.

Stress

Stress er en normal del av livet. Ofte har det en god funksjon ved at du motiveres til å yte best mulig. Men det er viktig at du håndterer stresset på en god måte. Mange opplever at stress ligger bak krangler med venner og familie eller anspente relasjoner på jobb. Og mange opplever fysiske og psykiske symptomer på grunn av dette. Les mer om stress her.

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Les mer om angst her.

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst.

Panikkanfall

Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag. Panikkanfall forekommer i alle former for angstlidelser. Hovedproblemet for de med panikklidelse er at de hele tiden frykter et kommende panikkanfall.

Agorafobi

Agorafobi er angst for bestemte situasjoner, angst for angsten og angst for at noe katastrofalt skal skje. De fleste mennesker med agorafobi har også panikklidelse, og problemene innledes vanligvis med at personen opplever et brått og skremmende panikkanfall.

Sosial angstlidelse

Personer som har sosial angstlidelse eller sosial fobi, frykter situasjoner hvor de risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. De er redde for at andre skal se på dem, vurdere dem og danne seg en negativ mening om dem.

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull.

Hypkondri

Dersom du har hypokondri er du overbevist om at du har, eller er redd for å få, en kronisk invalidiserende lidelse eller en dødelig sykdom. Dette fører gjerne til at du følger nøye med på kroppen, sjekker puls, bryst eller andre kroppsavsnitt og går hyppig til lege. Du blir bare forbigående beroliget av at legen ikke finner noe galt.

Tvangslidelse

Er du rammet av tvangslidelse (OCD) er du plaget av tilbakevendende ubehagelig tanker og/eller tvangshandlinger.

Image

Rask og profesjonell hjelp
når du trenger det.