fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

Kurs i bekymringsmestring

Er kurs i bekymringsmestring noe for deg?

For deg som er plaget av vedvarende stress og bekymringer.

For deg som opplever at angst og bekymring går ut over livskvalitet og daglige fungering.

For deg som opplever vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker.

Vitenskapen bak

Kurset er utviklet for å hjelpe voksne som opplever å være plaget av angst, bekymringer og stress. Kurset bygger på prinsipper fra tre terapitilnærminger:

Metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre.

Mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept.

Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.

Hvordan virker det?

Gjennom kurset vil du få verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen. Du vil lære nye måter å behandle deg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende.

Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på egne tanker og tolkninger, til å være mer tilstede i nået med vennlighet og aksept, samt til å forstå og nyttiggjøre deg bedre av følelsene dine.

Du vil kanskje bli mer bevisst på hvordan tidligere erfaringer har påvirket din handlingsstil i dag. Du vil også lære nye måter å forholde deg til andre på gjennom å søke støtte, sette tydeligere grenser og beskytte deg selv der det er hensiktsmessig.

Virker kurset?

Ja, kurset har dokumentert effekt og alle ingrediensene i kurset er basert på vitenskap.

Kurs i bekymringsmestring har vist seg å redusere generelle psykiske plager, angstsymptomer, depresjonssymptomer og bekymringsaktivitet. Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie.

Om kurset

Kurs i bekymringsmestring holdes av psykolog Ingunn Ødegaard. Det består av ukentlige samlinger over 9 ganger, samt en oppfølgingssamling (samling 10) etter 4-6 uker. Alle samlingene varer i 2,5 timer. Kurset er manualbasert, noe som betyr at det følger et fast oppsett med temaer som gås gjennom i plenum.

Alle får utdelt egen kursbok. For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at du deltar på alle samlingene. I tillegg vil du få mer utbytte hvis du setter av tid til å jobbe med materialet i mellom samlingene, og utfører de ukentlige hjemmeoppgavene.

Læringsmåter: Undervisning med powerpoint, kursbok med individuelle refleksjonsoppgaver, hjemmeoppgaver

Antall plasser: 20 personer

Aldersgrense: 18 år

Praktisk informasjon

Pris

Kurs i bekymringsmestring (10 samlinger) kr 5000 / 500 per gang

Tid og sted

Ta kontakt med oss for informasjon om når neste kurs starter opp.

Kurset holdes ved Oslo hospital i Gamlebyen. Addresse: Ekebergveien 1 A, 0192 Oslo.

Vi tar forbehold om at kurset må holdes over video pga koronasituasjonen.

Påmelding

Vi kontakter deg på e-post med mer informasjon.

    Image

    Kort ventetid
    lange åpningstider