fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

HjemTjenester → ADHD-gruppe

ADHD-gruppe

Dagligdagse aktiviteter, som for andre gjennomføres uten større anstrengelser, kan for personer med ADHD være nærmest uoverkommelige. Forskning viser at psykologisk behandling, som et supplement eller alternativ til medisiner, har god effekt på psykisk helse og livskvalitet. Velkommen til ADHD-gruppa vår! 

Om ADHD-gruppa

Ved å delta i denne gruppa hjelper vi med å håndtere kaos i hodet, få bedre selvfølelse, bedre humør, mindre angst og uro.

Andre temaer er hvordan få forståelse fra familie, venner og partner. Hvordan kan du vise hva du kan i jobb og utdanning? 

- «Kaos» i hodet

- Lav selvfølelse 

- Humørsvingninger og irritasjon

- Engstelse og nedstemthet

- Blir ikke forstått av familie, venner eller partner

- Får ikke vist hva du kan i jobb og utdanning

- Problemer med å holde styr på tiden og aktiviteter

- «Utsettelsesvanvidd» (prokrastinering)

- Henger ikke med i samtaler

I behandlingen fokuserer vi på:

- Kunnskap om ADHD

- Strategier for planlegging, organisering og problemløsning

- Selvfølelse og relasjoner

- Følelsesregulering

- Impulskontroll

- Stress

- Avhengighet og risikoatferd

- Oppmerksomt nærvær (mindfullness)

Behandlingen omfatter undervisning med bruk av Power Point om tema knyttet til ADHD, praktiske øvelser i oppmerksomt nærvær og hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene. Metoden er basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og er utprøvd i Norge og i andre land med svært gode resultater. Målet er at behandlingen skal gi deltagerne praktiske og mentale verktøy for å bedre kunne mestre konsekvensene av å ha ADHD. 

Gruppen passer for deg som er over 18 år og har ADHD/ADD. Før du starter i gruppen vil du ha én forsamtale med gruppelederne. Dersom du mistenker at du har ADHD og ønsker å delta, ta kontakt for informasjon om utredning.

Prisen er 1150 kr per gang. Dette inkluderer arbeidsbok som man bruker under og i etterkant av behandlingen. Man må forplikte seg til å delta på alle 14 gangene og forsamtale (kr 2380). Totalpris inkludert forsamtale er 18 480.

Praktisk informasjon

Behandling av ADHD krever spesialkompetanse. Gruppelederne har bred erfaring med utredning og behandling av ADHD i spesialisthelsetjenesten og privatpraksis. Gruppa går over 14 ukentlige samlinger på 1,5 timer hver. Antall deltagere i gruppa er 7-9.

Pris: 1150 kr per gang. Dette inkluderer arbeidsbok som man bruker under og i etterkant av behandlingen. Man må forplikte seg til å delta på alle 14 gangene. Pris forsamtale: 2310 kr

Oppstart: Gruppen er for tiden full, og det er foreløpig usikkert om det vil bli startet opp ny gruppe 2024. Meld gjerne din interesse for å delta ved å fylle påmeldingsskjemaet. 

Noe du lurer på? Kontakt oss på [email protected]