Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Image

Psykolog for alle
sentralt i Oslo

Image

Bestill time
hos oss i dag

Image

Privat psykolog
i Oslo sentrum

Oslo psykologklinikk

Psykologene ved Oslo psykologklinikk behandler de fleste psykiske helseplager. Vi bruker kognitiv terapi, metakognitiv terapi, parterapi og motiverende samtaler. Vi tilbyr også hjelp med livskriser, rusproblemer, ​sinneproblemer, utredning, IQ-testing, personlighetstesting, og relasjonelle problemer. Vi tar i mot ungdommer, voksne, par og familier. Våre psykologer er seriøse, høyt kvalifiserte og arbeider praktisk og resultatorientert. Vi holder høy faglig standard og de fleste av psykologene forsker på hva det er som fører til psykiske lidelser. Vi holder fokus på det som opptar deg.

Hvorfor privatpsykolog?

Noen ganger er det lang ventetid for psykologhjelp i det offentlige helsevesenet, og problemene kan vokse seg større i ventetiden. Hvis man søker hjelp tidlig, holder det kanskje med noen få timer. En privat psykolog er en psykolog som driver utenfor det offentlige helsetilbudet. Fordelen med dette er at man kan få rask hjelp, som ofte gjør at man trenger færre timer fordi man får hjelp før problemene vokser seg større. Ulempen er at det koster mer enn i det offentlige helsetilbudet.

Unngå lang ventetid

Offentlige psykologer jobber for eksempel i et DPS ved et sykehus. For å få time her må man gå til fastlegen, der legen vurderer om du har behov for psykologhjelp. Deretter må fastlegen sende en henvisning til DPS. Ved DPS er det ofte lang ventetid (ofte flere måneder) og noen opplever at henvisningen blir avvist. Hvis du har henvisning til DPS får du som regel ikke velge selv hvilken type fagperson som blir din behandler (f.eks psykolog, lege, sosionom, sykepleier). Egenandelen er 351 kr per time. Det finnes også andre offentlige psykologer kalt avtalespesialister. ​Disse jobber privat og tar samme egenandel som ved DPS, men hos avtalespesialistene er det ofte enda lengre ventetider (fra et halvt år til et år). Parterapi er tilgjengelig på familievernkontorene, men også her må man regne med en del ventetid.

La oss hjelpe deg

Sliter du med bekymringer, nedstemthet, eller stress? Ønsker du hjelp med samliv, familie eller foreldrerollen? Hvis du har tenkt at du bør gå til psykolog, eller bare har behov for å prate med noen, kan du få hjelp av en privat psykolog ved Oslo psykologklinikk. Vi kan hjelpe med samlivsvansker, søvnproblemer, lav selvtillit, angst, depresjon og andre psykiske plager.

Psykologene

Psykologene er utdannet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Alle har norsk autorisasjon og er medlemmer av Norsk Psykologforening. Vi har erfaring fra psykisk helsevern, kommunehelsetjenester, arbeids- og organisasjonspsykologi og som privatpraktiserende psykologer. Vi holder høy faglig standard og mange av psykologene driver til vanlig med forskning på temaer som depresjon, angst, metakognitiv terapi, mental prestasjon, atfersdsgenetikk, fysisk aktivitet, viktigheten av grønne omgivelser og hvordan psykiske lidelser utvikler seg.

Vanlige psykiske plager

Depresjon

Depresjon kjennetegnes av sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Behandling hjelper.

Sosial angstlidelse

Personer som har sosial angstlidelse eller sosial fobi, frykter situasjoner hvor de risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. De er redde for at andre skal se på dem, vurdere dem og danne seg en negativ mening om dem.

Søvnplager

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Vi kan hjelpe ved søvnproblemer.

Stress

Stress er en normal del av livet, men det er viktig at du håndterer stresset på en god måte. Vi kan hjelpe deg å finne kildene til ditt stress og lære deg metoder for å regulere stress.

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst.

Panikkanfall

Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag. Panikkanfall forekommer i alle former for angstlidelser. Hovedproblemet for de med panikklidelse er at de hele tiden frykter et kommende panikkanfall. Panikklidelse kan behandles.

Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Behandlingsmetoder

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi retter seg spesielt mot en form for tenkning som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen tenkning, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS), består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Positiv psykologi

Positiv psykologi. Begreper som lykke, livskvalitet, mestring, optimisme og resiliens står sentralt i positiv psykologi.

Psykoedukasjon

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor psykologen gir pasient kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose.
Kontaktinformasjon

Selskap:

Aktiv psykologi AS

Org. nr 918180680

Personvernerklæring

Sted:

Oslo Hospital

Ekebergveien 1

0192 Oslo

E-post:

post@oslopsykologklinikk.no

Psykolog

Vidar Ulset

Psykolog

Brage Kraft

author-thumbnail
Psykolog

Nina Isaksen

Psykolog

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Martin H. Bratlid

Psykolog

PhD, Line C. Gjerde

Psykolog

Birgitte Whist

Psykolog

Mari Barstad Mathiesen

Psykolog

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Erik Nakkerud

Se flere psykologer

August 18, 2019

Angst – når man er unødvendig redd

Av psykolog Thomas H. Kleppestø Angst er en følelse av overveldende frykt. Angst kommer av at man…

Les mer

June 13, 2019

Kurs i detached mindfulness

Vil du lære virksomme verktøy til å håndtere stress og psykiske plager? Vi har startet opp et…

Les mer

April 9, 2019

Utbrenthet – Når batteriet er flatt

Av psykolog Brage Kraft Mange i arbeidslivet opplever å bli utbrent. Men hva vil det egentlig si…

Les mer
Image

Rask og profesjonell hjelp
når du trenger det.