fbpx
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Din psykolog i Oslo

Vi er her i klinikken og på video. Ingen ventetid, åpent fra 8 til 22.

Oslos største psykologklinikk
Over 10 000 psykologtimer gjennomført
Klinikkene har åpent! Les mer om våre smitteverntiltak

Våre klinikker

Skøyen – Tårnhuset

Les mer om klinikken på Skøyen

Gamlebyen – Oslo Hospital

Les mer om klinikken i Gamlebyen

Har jeg depresjon
eller angst? Vi har testen.

Lurer du på om du er deprimert eller har generalisert angst? Hva med annen angst eller stress? Vi i Lysne har laget selvtester der du kan finne ut av dette.

Våre tester:
Depresjon | Angst | Generalisert angst | Stress | Utbrenthet

Oslo psykologklinikk blir Lysne

Vi hjelper folk til å se lysere på fremtiden, og gir håp, innsikt og handlekraft for et godt liv. Derfor endrer vi navn fra Oslo psykologklinikk til Lysne. Psykisk helse er en naturlig ting som alle har. Vi trenger alle hjelp noen ganger, men det betyr ikke at det er noe feil med oss som mennesker! Les mer om oss.

Møt psykologene

Vidar Ulset

Psykologspesialist, Psykolog, Gamlebyen, Video

Rudi Myrvang

Psykologspesialist, Psykolog, Gamlebyen, Coaching og selvutvikling, Personlighetstest, Video

Inger Wangen

Psykologspesialist, Psykolog, Skøyen, Barn og unge, Psykodynamisk, Video

Mental Helse Ungdom og Lysne

Vi er stolte over å ha inngått et samarbeid med Mental Helse Ungdom. Sammen ønsker vi å gjøre vår samlede kompetanse og erfaring mer tilgjengelig, både for hverandre og for de som kontakter oss for å få råd eller hjelp. Les mer her..

Hvorfor velge oss?

Vi rekrutterer de beste psykologene. Vi er best på seleksjon av psykologer, og har satt sammen et variert team av spesialister og psykologer med bred og lang erfaring. Sånn kan du være trygg på at du kommer til en psykolog som kan hjelpe deg og som møter deg på en god måte.

Vi samarbeider med brukerorganisasjonen Mental Helse Ungdom og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. Andre samarbeidspartnere inkluderer Norse feedback, DNB, SOS International, Fremtind Forsikring og Euro Accident.

Noen ganger er det lang ventetid for psykologhjelp i det offentlige helsevesenet, og problemene kan vokse seg større i ventetiden. Hvis man søker hjelp tidlig, holder det kanskje med noen få timer. Private psykologer driver utenfor det offentlige helsetilbudet. Fordelen med dette er at man kan få rask hjelp, som ofte gjør at man trenger færre timer fordi man får hjelp før problemene vokser seg større. Ulempen er at det koster mer enn i det offentlige helsetilbudet.

Offentlige psykologer jobber for eksempel i et DPS ved et sykehus. For å få time her må man gå til fastlegen, der legen vurderer om du har behov for psykologhjelp. Deretter må fastlegen sende en henvisning til DPS. Ved DPS er det ofte lang ventetid (ofte flere måneder) og noen opplever at henvisningen blir avvist. Hvis du har henvisning til DPS får du som regel ikke velge selv hvilken type fagperson som blir din behandler (f.eks psykolog, lege, sosionom, sykepleier). Egenandelen er 351 kr per time. Det finnes også andre offentlige psykologer kalt avtalespesialister. ​Disse jobber privat og tar samme egenandel som ved DPS, men hos avtalespesialistene er det ofte enda lengre ventetider (fra et halvt år til et år). Parterapi er tilgjengelig på familievernkontorene, men også her må man regne med en del ventetid.

Alle psykologene har norsk autorisasjon og er medlemmer av Norsk Psykologforening. Vi har erfaring fra psykisk helsevern, kommunehelsetjenester, arbeids- og organisasjonspsykologi og som privatpraktiserende psykologer. Vi holder høy faglig standard og mange av psykologene driver til vanlig med forskning på temaer som depresjon, angst, metakognitiv terapi, mental prestasjon, atfersdsgenetikk, fysisk aktivitet, viktigheten av grønne omgivelser og hvordan psykiske lidelser utvikler seg.

Vi kan ta i mot alle: barn, unge, voksne, eldre, par og familier. Våre psykologer er seriøse, høyt kvalifiserte og arbeider praktisk og resultatorientert. Vi holder høy faglig standard og de fleste av psykologene jobber også med forskning. Vi har flere psykologspesialister som er med å sikre høy kvalitet på våre tjenester.

Vanlige psykiske plager

Depresjon kjennetegnes av sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Behandling hjelper. Du kan lese mer her. Du kan ta vår depresjonstest her!

Personer som har sosial angstlidelse eller sosial fobi, frykter situasjoner hvor de risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. De er redde for at andre skal se på dem, vurdere dem og danne seg en negativ mening om dem.

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Vi kan hjelpe ved søvnproblemer.

Stress er en normal del av livet, men det er viktig at du håndterer stresset på en god måte. Vi kan hjelpe deg å finne kildene til ditt stress og lære deg metoder for å regulere stress. Du kan lese mer her.

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst.

Les mer om angst...

Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag. Panikkanfall forekommer i alle former for angstlidelser. Hovedproblemet for de med panikklidelse er at de hele tiden frykter et kommende panikkanfall. Panikklidelse kan behandles.

Les mer om angst.

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Les mer om angst.

Behandlingsmetoder

Psykologene ved Oslo psykologklinikk har stor bredde i sine spesialfelt. Under kan du lese om hvilke behandlingsformer vi tilbyr.

Emosjonsfokusert terapi er en metode for å utforske, forstå og endre fastlåste og vanskelige følelser.

Psykodynamisk psykoterapi er en behandlingsform som dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet. Det handler om å bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser. Slike beskyttelsesmekanismer kan en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men i dag kan de hindre en i å leve et godt liv. Ved å få innsikt i sine egne beskyttelsesmekanismer kan man bli fri fra psykiske plager.

Les mer om psykodynamisk terapi...

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en metode som hjelper klienten til å få tilgang til konfliktfylte følelser, gjennom fokus på opplevelse av følelsene, regulering av angst, og utfordring av forsvar.

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Metakognitiv terapi retter seg spesielt mot en form for tenkning som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen tenkning, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS), består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor psykologen gir pasient kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose.

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) er en terapiform som hjelper klienten til å vende oppmerksomhet mot vonde følelser  og hendelser, samtidig som oppmerksomheten rettes mot et sentralt stimulus. Denne formen for terapi er ofte brukt ved traumer, og vist seg å være svært effektiv.