fbpx
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Din psykolog i Oslo

Vi er her i klinikken og på video. Ingen ventetid.

Oslos største psykologklinikk
Åpent fra 8 til 22
Over 15 000 psykologtimer gjennomført

Våre klinikker

Skøyen – Tårnhuset

Les mer om klinikken på Skøyen

Gamlebyen – Oslo Hospital

Les mer om klinikken i Gamlebyen

Test deg selv

Lurer du på om du er deprimert eller har angst? Hva med andre typer plager som utbrenthet eller stress? Vi i Lysne har laget selvtester der du kan få en pekepinn på hva symptomer kan bety, hvor sterke de er, og hvem av våre psykologer som kan hjelpe.

Våre tester:
Depresjon | Angst | Generalisert angst | Stress | Utbrenthet

Vanlige spørsmål

Vi har gjort det veldig lett for deg å velge psykolog. Om du ikke er sikker på hva som er problemet eller hvem du skal velge, er det ofte like greit å velge en psykolog du synes ser hyggelig ut. Eller så kan du søke på en bestemt problemstilling og se hvilke av våre mange psykologer som har erfaring akkurat med det du trenger hjelp med. Du kan også sortere på hvilken tid av døgnet du ønsker time, om du ønsker mannlig eller kvinnelig psykolog, eller om du ønsker en bestemt behandlingsmetode.

Trykk her for å finne en psykolog.

Noen ganger er det lang ventetid for psykologhjelp i det offentlige helsevesenet, og problemene kan vokse seg større i ventetiden. Hvis man søker hjelp tidlig, holder det kanskje med noen få timer. Private psykologer driver utenfor det offentlige helsetilbudet. Fordelen med dette er at man kan få rask hjelp, som ofte gjør at man trenger færre timer fordi man får hjelp før problemene vokser seg større. Ulempen er at det koster mer enn i det offentlige helsetilbudet. Offentlige psykologer jobber for eksempel i et DPS ved et sykehus. For å få time her må man gå til fastlegen, der legen vurderer om du har behov for psykologhjelp. Deretter må fastlegen sende en henvisning til DPS. Ved DPS er det ofte lang ventetid (ofte flere måneder) og noen opplever at henvisningen blir avvist. Hvis du har henvisning til DPS får du som regel ikke velge selv hvilken type fagperson som blir din behandler (f.eks psykolog, lege, sosionom, sykepleier). Egenandelen er 351 kr per time. Det finnes også andre offentlige psykologer kalt avtalespesialister. ​Disse jobber privat og tar samme egenandel som ved DPS, men hos avtalespesialistene er det ofte enda lengre ventetider (fra et halvt år til et år). Parterapi er tilgjengelig på familievernkontorene, men også her må man regne med en del ventetid.

Du trenger ikke forberede noen ting til første time, men det kan være greit å tenke litt på hva du ønsker hjelp med og hvordan du vil at livet ditt skal se ut når du kommer i mål. Første time vil typisk gå ut på å forstå din situasjon og finne ut hva som kan forårsake problemene.  Noen trenger bare én time hos psykolog, men gjennomsnittlig behandlingstid for de mest vanlige psykiske plager slik som angst og depresjon er fra 4 til 10 timer. De fleste som snakker med en psykolog om sine vansker opplever rask bedring i starten.

Time hos psykolog koster 1280, både på dag, kveld og helg. Time hos psykologspesialist koster 1490.

Har du helseforsikring selv eller gjennom arbeidsgiver? Da kan du få dekt utgifter til psykolog. Si til forsikringsselskapet ditt at du ønsker time hos Lysne.

Se her for alle priser.

Betaling skjer etter at timen er ferdig. Du betale med Vipps, Klarna, betalingslenke eller bankkort.

Hvis du har forsikring kan det hende at forsikringsselskapet ditt kan betale. Ta da kontakt med forsikringsselskapet ditt og si at du ønsker time hos Lysne.

Lysne er et helprivat tilbud og du trenger ikke henvisning fra lege.

Du kan bestille time hos oss uansett hva du ønsker å snakke med oss om. Vi kan ta i mot alle: barn, unge, voksne, eldre, par og familier. Ingen problemer er for små eller store.

Vi har lang erfaring og har gjennomført over 10 000 psykologtimer. Vi er best på å velge ut psykologer, og har satt sammen et variert team av spesialister og psykologer med bred og lang erfaring. Sånn kan du være trygg på at du kommer til en psykolog som kan hjelpe deg og som møter deg på en god måte. Alle psykologene har norsk autorisasjon og er medlemmer av Norsk Psykologforening. Vi har erfaring fra psykisk helsevern, kommunehelsetjenester, arbeids- og organisasjonspsykologi og som privatpraktiserende psykologer. Vi holder høy faglig standard og mange av psykologene driver til vanlig med forskning på temaer som depresjon, angst, metakognitiv terapi, mental prestasjon, atfersdsgenetikk, fysisk aktivitet, viktigheten av grønne omgivelser og hvordan psykiske lidelser utvikler seg.

Vi samarbeider med brukerorganisasjonen Mental Helse Ungdom og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. Når det er nødvendig og ønskelig samarbeider vi tett med offentlig helsevesen og fastleger. Andre samarbeidspartnere inkluderer Norse feedback, DNB, SOS International, Fremtind Forsikring og Euro Accident.

Vi kan hjelpe med

Vi har bred erfaring og kompetanse innen psykisk helse i arbeidslivet.  Trykk på en problemstilling for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring på området og som kan hjelpe.

 

Arbeidsmiljø

Ledelse

Omorganisering, nedbemanning

Støtte til ansatte

Mobbing og trakassering

Krisesaker

Konflikthåndtering

Coaching

Stress og utbrenthet

Angst og fobier

Depresjon kjennetegnes av sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Behandling hjelper. Du kan lese mer her. Du kan ta vår depresjonstest her!

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med depresjon.

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med å behandle angst, uro og bekymringer.

Les mer om angst.

Stress er en normal del av livet, men det er viktig at du håndterer stresset på en god måte. Vi kan hjelpe deg å finne kildene til ditt stress og lære deg metoder for å regulere stress. Du kan lese mer om stress her. Trykk her for å lese om utbrenthet.

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med stress og utbrenthet.

Personer som har sosial angstlidelse eller sosial fobi, frykter situasjoner hvor de risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. De er redde for at andre skal se på dem, vurdere dem og danne seg en negativ mening om dem.

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med angst.

Generalisert angstlidelse er særpreget ved at man er mye engstelig, bekymrer seg for vonde ting som kan hende, og er urolig og rastløs. Man klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst.

Les mer om angst...

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med angst.

Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag. Panikkanfall forekommer i alle former for angstlidelser. Hovedproblemet for de med panikklidelse er at de hele tiden frykter et kommende panikkanfall. Panikklidelse kan behandles.

Les mer om angst.

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med angst.

Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Vi kan hjelpe ved søvnproblemer.

Trykk her for å se hvilke av våre psykologer som har erfaring med søvnplager og søvnlidelser.

Behandlingsmetoder

Vi har kompetanse en rekke metoder. Hvis du ikke er så opptatt av metode kan du bare se bort fra dette. Mange ulike metoder kan brukes for å hjelpe, og det viktigste er kjemi og relasjonen med psykologen. Evne til å skape god kjemi og trygghet er noe av det vi legger aller mest vekt på når vi ansetter våre psykologer. Trykk på en metode for å se hvilke psykologer som kan tilby behandlingen:

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Compassion Focused Therapy

Eklektisk tilnærming

Eksistensiell psykologi

EMDR

Emosjonsfokusert terapi

Familier

Foreldreveileding

Gestalt

Hypnose

Integrativ terapi

Interpersonlig Psykoterapi (IPT)

Kognitiv atferdsterapi (CBT)

Kortidsterapi

Marte Meo

Metakognitiv terapi

Mindfulness

Musikkterapi

Narrativ terapi

Parterapi

Psykoanalyse

Psykodynamisk terapi

Short-Term Dynamic Psychotherapy / Intensive (ISTDP)

Somatic Experiencing

Tankefeltterapi

Trauma focused Cognitive Behavioral Therapy ( TFCBT )

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Se hvilke av våre psykologer som har erfaring med kognitiv terapi.

Metakognitiv terapi retter seg spesielt mot en form for tenkning som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen tenkning, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS), består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Se hvilke av våre psykologer som har erfaring med metakognitiv terapi.

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en metode som hjelper klienten til å få tilgang til konfliktfylte følelser, gjennom fokus på opplevelse av følelsene, regulering av angst, og utfordring av forsvar.

Se hvilke av våre psykologer som har erfaring med ISTDP.

Psykodynamisk psykoterapi er en behandlingsform som dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet. Det handler om å bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser. Slike beskyttelsesmekanismer kan en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men i dag kan de hindre en i å leve et godt liv. Ved å få innsikt i sine egne beskyttelsesmekanismer kan man bli fri fra psykiske plager.

Les mer om psykodynamisk terapi...

Se hvilke av våre psykologer som tilbyr psykodynamisk terapi.

Emosjonsfokusert terapi er en metode for å utforske, forstå og endre fastlåste og vanskelige følelser.

Se hvilke av våre psykologer som tilbyr emosjonsfokusert terapi.

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor psykologen gir pasient kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose. Alle våre psykologer kan tilby denne behandlingsformen.

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) er en terapiform som hjelper klienten til å vende oppmerksomhet mot vonde følelser  og hendelser, samtidig som oppmerksomheten rettes mot et sentralt stimulus. Denne formen for terapi er ofte brukt ved traumer, og vist seg å være svært effektiv.

Se hvilke av våre psykologer som har erfaring med EMDR ved traumer.

Aktuelt

Oslo psykologklinikk blir Lysne

Vi hjelper folk til å se lysere på fremtiden, og gir håp, innsikt og handlekraft for et godt liv. Derfor endrer vi navn fra Oslo psykologklinikk til Lysne. Psykisk helse er en naturlig ting som...

Jobbe hos oss?

Lysne er en privat bedrift basert i Oslo som eies og drives av psykologer med stort hjerte for faget. Vi vet hva det vil si å jobbe som psykolog og brenner for at psykologhjelp og...

Mental Helse Ungdom og Lysne

Vi er stolte over å ha inngått samarbeid med Mental Helse Ungdom. Sammen ønsker vi å gjøre vår kompetanse og erfaring mer tilgjengelig, både for hverandre og for de som kontakter oss for å få...

Våre samarbeidspartnere