fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

HjemTjenester → EMDR

EMDR

Vi kan ikke forandre fortiden, men vi kan endre hvordan den lever inni oss

Hva er EMDR?

EMDR er en psykoterapeutisk metode som er mye brukt i traumebehandling, men som også er brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, reaksjoner på fysiske sykdommer og andre tilstander forbundet med sterke følelser. Gjennom forskning har metoden vist seg å være virksom og å ha langvarig effekt.

Bearbeiding av traumatiske hendelser

Under traumatiske eller overveldende livshendelser kan vår evne til å håndtere stress bli satt ut av spill. Dette medfører at vi ikke får bearbeidet opplevelsene på samme måte som vi bearbeider andre opplevelser vi har. Det kan være vanskelig å tenke på hendelsene i etterkant og man kan utvikle symptomer som angst, søvnvansker, mareritt og lav selvfølelse.

EMDR  er en forkortelse for “ Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det vi jobber med i EMDR, er å stimulere hjernen på en slik måte at naturlige prosesser for bearbeiding aktiveres.

Sentralt i metoden er bruken av “bilateral stimulering”. Man fokuserer på det som er vanskelig å tenke på, samtidig som man beveger øynene – enten ved å følge bevegelser terapeuten gjør med fingrene, eller ved bruk av en lys-maskin som er laget spesifikt for denne behandlingsformen.

Man kan også bruke stimulering av andre sanser enn synet, f.eks lyder eller berøring. Slik får vi bearbeidet de overveldende minnene så de ikke lenger plager deg i samme grad.

Ved oppstart av behandling

Hvis du ønsker å prøve EMDR vil det i første time bli gjort en vurdering av om EMDR kan passe til din problematikk. Deretter vil du og terapeuten utforme en plan over hvilke minner eller opplevelser det kan være nyttig å bearbeide og se på teknikker som kan være til hjelp hvis det blir vanskelig under bearbeidingen.

Noen vil oppleve en lettelse i symptomene etter bare 1-6 ganger. EMDR kan også brukes i kombinasjon med annen terapi, som en del av et lengre terapiforløp.

Våre psykologer som tilbyr EMDR-behandling

Bestill time

Bruk direkte timebestilling hos en av psykologene eller fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss innen en kort tid!