fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

HjemTjenester → Gruppeterapi

Gruppeterapi

Terapi i gruppe er en behandlingsform som egner seg til psykologisk endringsarbeid for mange ulike problemer og personligheter. Opplever du at du har livsbelastninger, gjentagende uheldige mønstre i livet, eller relasjon(er) du strever med? Ønsker du å arbeide for økt innsikt i eget følelsesliv? Hvis noe av dette stemmer for deg så vil gruppebehandling i et trygt og utforskende miljø kunne være til god hjelp. Velkommen til samtalegruppe!

Om Samtalegruppa

Ved å delta i gruppen vil du kunne få arbeide med de tingene som er vanskelige og viktige for deg. Vi erfarer at dine problemstillinger og bidrag i gruppen vil være nyttig for fellesskapet, også der du tenker at dette bare er relevant for deg. 

Terapi i gruppe åpner for en opplevelse av tilhørighet og det å være av betydning for andre, samt gi rom for åpenhet og deling.  Å klare å ta plass, snakke om skam og skamfulle temaer, og tåle å utforske sterke følelser som oppstår mellom gruppens medlemmer, kan være krevende for mange, men desto mer betydningsfullt. Det vanskelige blir ofte det mest virksomme.

Her er noen av mange ulike temaer en ofte kommer over i gruppeterapi.

- Selvfølelse
- Utfordringer i forhold til kjæreste, ektefelle, barn, foreldre søsken eller venner.
- Vanskeligheter i nye relasjoner enten det handler om romantikk, vennskap eller arbeid.
- Sorg og tap
- Livssorg
- Livsmestring
- Hvordan barndom og ungdomstid påvirker nåtid
- Sinne
- Skam
- Avvisning
- Ensomhet
- Stress
- Forventningspress
- Traumatiske opplevelser eller livsbelastninger
- Overveldelse
- Angst
- Depresjon
- Alt vi gjør for å unnslippe eget ubehag
- Avslutninger

En flue på veggen ville sett 6-9 personer sitte i en ring uten bord mellom seg. En av dem er gruppeterapeut og resten er deltakere i gruppa. Deltakerne har ulike ting de ønsker å jobbe med, ting som innvendig eller i relasjoner har blitt vanskelig. Ordet er fritt, så det er ingen som bestemmer hva gruppa skal snakke om ved hvert møte. Oppgaven til terapeuten er å passe på at klimaet i gruppa kjennes trygt og tillitsvekkende for alle, at alle får muligheten til å si noe og opplever seg sett. 

Kanskje noen begynner å fortelle om en konflikt på jobben. Andre kan kjenne seg igjen og forstår hvor vanskelig det kan være. Kanskje oppdager personen, eller et annet gruppemedlem for den sakens skyld, at arbeidskonflikten minner om noe som var vanskelig i en tidligere relasjon. Hele gruppa kan være med på å se på dette temaet. Gruppa blir mer enn summen av delene. Hva hver enkelt sitter igjen med etterpå vil være forskjellig, men alle har blitt litt klokere eller fått noe å tenke på.

Tilbudet passer for deg som: 

- Er motivert for å jobbe med deg selv over tid (minst ett år)

- Har en viss nysgjerrighet/interesse for andre og sin egen psykologi 

- Har noe i livet som du vil endre på

I en eller to forsamtaler vil vi bli bedre kjent med deg og din bakgrunn. Målet med disse samtalene er at vi sammen kan finne ut om gruppeterapi passer for deg og dine utfordringer, at du kan definere noen mål du vil jobbe med i terapien, og at du har noen du kjenner litt når du møter hele gruppa.

Prisen er 470,- per møte a 90 min, uavhengig av sykdom/avbud

Vi tilbyr en kostnadsfri innledende første samtale per telefon (30min) for å avklare om dette kan passe for deg og om du ønsker å gå videre med fysisk forsamtale.

45 min forsamtale koster 1.180,- (rabattert pris)

Om lederne av gruppa

Praktisk informasjon

Gruppen går ukentlig, men vi tar pause i skoleferier og høytider. Lokalene ligger fint til i Nydalen, langs Akerselva, Gjerdrums vei 10A.

Prisen er 470,- per møte (90 min)

Vi tilbyr en kostnadsfri innledende første samtale per telefon (30min) med en av oss for å avklare om dette kan passe for deg og om du ønsker å gå videre med fysisk forsamtale.

Forsamtale a 45 min koster 1.180,- (rabattert pris)

Gruppen blir det vi kaller en sakte åpen (slow open) gruppe der nye deltakere kan komme til når det er ledig plass. Antall deltakere vil være mellom fire og åtte. For best mulig prosess og utbytte av gruppeterapien anbefaler vi at du har ett års perspektiv, med mulighet for forlengelse om du ønsker det.

Du vil bli fakturert for deltagelse annenhver måned, forskuddsvis. 

Er du interessert, usikker eller nysgjerrig? Vi vil gjerne høre fra deg!