fbpx
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

HjemTjenester → Psykolog

Psykolog

Psykologer utreder, diagnostiserer og behandler psykiske vansker og lidelser. Samtidig kan vi mye om hva som er normal psykologisk fungering. Psykologi er en bred disiplin som omfatter mange fag, fra nevrovitenskap til diagnostikk. Psykologer jobber evidensbasert, som betyr at de vurderingene vi gjør og den behandlingen vi gir er basert på vitenskapelig forskning og klinisk erfaring.

Psykiske lidelser

 • Depresjon
 • Angst
 • Sosial angst
 • Tvangstanker/-handlinger
 • Rusavhengighet, spillavhengighet
 • Spiseforstyrrelser
 • PTSD / Traumer
 • Helseangst/hypokondri
 • Bipolar lidelse / ADHD

 

Psykiske plager

 • Bekymring
 • Livskriser
 • Søvnvansker
 • Stress, utbrenthet
 • Sorg
 • Sinne

 

Veiledning

 • Parterapi og familieterapi
 • Karrierreveiledning
 • Personlighetstesting
 • Utredning og kartlegging
 • Vurdering av videre henvisning
 • Ungdomsproblemer
 • Foreldreveiledning
 • Relasjonelle vansker
 • ​Konflikter

Tilnærmingen vil variere, avhengig av hva målsetningen og problemstillingen er, og dine preferanser og unike situasjon. Vi tilbyr samtalebehandling, parterapi, personlighetstesting, karriereveiledning, coaching og selvutvikling. Vi har et bredt utvalg av tilnærminger, og kan tilby kognitiv terapi, ISTDP, emosjonsfokusert terapi, metakognitiv terapi, psykodynamisk terapi, psykoanalyse, EMDR, psykoedukasjon, veiledning og rådgivning.

Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever en psykiske lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er helt naturlig å slite psykisk innimellom. Det kan da være nyttig å få hjelp av psykolog. Hvis du opplever at du over tid ikke har fått til skole, jobb, venner, fritid, eller familie, kan det være lurt å søke hjelp hos psykolog. Vi tilbyr hjelp til voksne, barn, ungdommer og eldre.

Time hos psykolog koster 1280 per 45 min.

Time hos psykologspesialist koster 1490 per 45 min.

Et vanlig forløp tar gjerne mellom 3 og 10 timer, avhengig av problemstilling og dine preferanser.

Se alle priser.

Våre psykologer

Trykk på bildene for mer info og bestilling.

Psykologer (alle)

Henrik Gilde

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Erik Nakkerud

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Skøyen
Psykologer (alle)

Tryggve Moltzau

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Beate Duus Wetteland

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologer (alle)

Ruth-Anne Kleve

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Nina Laue Næspe

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Iver Strandheim

Psykologspesialist

Psykologer (alle)

Tobias Kaldahl

Psykolog

Skøyen
Psykologer (alle)

Sarah Natvig Burns

Psykolog

Gamlebyen
Psykologer (alle)

Inger Wangen

Psykologspesialist og psykoanalytiker

Skøyen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Henrik Gilde

Psykolog

Henrik har lang erfaring som kommunepsykolog. Han arbeider ut ifra et humanistisk-eksistensialistisk grunnsyn og tar imot ungdom og voksne. Henrik har en spesiell interesse for eksistensielle problemstillinger samt gutter & menn sin psykiske helse.   Bestill time hos Henrik.
Skøyen

Erik Nakkerud

Psykolog

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Erfaring som kommunepsykolog og arbeid med barn, familier og voksne. Jobber til daglig med forskning og undervisning som doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/eriknak/). Kommer i 2021 med bok om barn som pårørende til psykisk syke foreldre (https://www.universitetsforlaget.no/min-psykotiske-mamma). Mitt terapeutiske utgangspunkt er emosjonsfokusert terapi, med elementer fra kognitiv atferdsterapi der det virker hensiktsmessig. Uansett tilnærming er jeg opptatt av at det vi snakker om i terapirommet, også skal påvirke livet utenfor terapirommet. Bestill time hos Erik ved Skøyen. Bestill time hos Erik på video.
Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Spesialist i voksenpsykologi og jobber hovedsakelig ut fra en relasjonell psykodynamisk forståelsesramme.  Har doktorgrad på temaet medisinsk uforklarte plager og symptomer hos ungdom og kommunikasjonsutfordringer i helsevesenet. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med blant annet angst, depresjon, spiseforstyrrelser, somatiske helseplager som utmattelse og smertetilstander, relasjonelle vansker og traumeproblematikk. Tilbyr individualterapi, samt veiledning til psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Silje ved Skøyen.   
Skøyen

Tryggve Moltzau

Psykolog

Utdannet psykolog ved Aarhus Universitet i Danmark, og er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Tryggve har flerårig erfaring fra akuttpsykiatri og psykoseavdeling, og jobber for tiden i Asker på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Han er faglig nysgjerrig og møter det enkelte individ med åpenhet der de befinner seg i livet. I sitt arbeid anvender han flere terapeutiske metoder, og er spesielt interessert i psykodynamisk tenkning og mindfulness. Han har også fullført flere 10-dagers silent retreats. Bestill time hos Tryggve ved Skøyen. Bestill videosamtale hos Tryggve.
Skøyen

Beate Duus Wetteland

Psykolog

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, inkludert studenter. Aktuelle problemstillinger kan være relasjonsvansker, angst, nedstemthet, spiseproblematikk og livskriser. Det viktigste for meg er at terapien skal oppleves nyttig og relevant for deg, og jeg vil derfor tilpasse meg til dine behov og mål. Jeg jobber til vanlig i førstelinjen med barn, ungdom og unge voksne. Tar foreløpig bare i mot klienter over 18 år. Bestill time hos Beate. Bestill videotime hos Beate
Skøyen

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Spesialisert kompetanse på traumebehandling. Under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Bestill time hos Eivor. 
Gamlebyen

Ruth-Anne Kleve

Psykolog

Jeg har bred erfaring og særlig interesse for behandling ved CFS/ME og andre utmattelsestilstander, psykiske belastninger ved langvarig somatisk sykdom, angst, depresjon og traumer.  Jeg er en varm og støttende terapeut som hjelper deg med å oppdage og forstå mer av deg i selv i den livssituasjonen du er i. Den terapeutiske tilnærmingen min er i hovedsak emosjonsfokusert terapi. I timene jobber vi sammen om dine prosjekter, og jeg hjelper deg med få mer kontakt med egne følelser, forstå og gi mening til de, samt å finne nye måter å håndtere det som er vondt og vanskelig. Bestill time hos Ruth-Anne ved vår klinikk på Skøyen.
Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Lang erfaring innen organisasjonspsykologi, særlig innen lederstøtte og lederutvikling, konflikter og personalsaker. Jobbet i Forsvaret og har videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Erfaring med krise, sorg, traumer og militærpsykologi. Bestill time hos Nina.
Skøyen

Iver Strandheim

Psykologspesialist

Psykolog siden 2014. Spesialist i samfunns- og allmennpsykologi, med søvn som største interesseområde. Jobbet med søvnbehandling i gruppe siden 2015, og jeg slutter aldri å bli forundret over at folk som har slitt med insomni i 20-30 år kan bli helt friske, når de bare får riktig metode for å hjelpe seg selv. Tilbyr gruppebehandling for søvnvansker og insomni.

Tobias Kaldahl

Psykolog

Tobias er utdannet psykolog ved Syddansk Universitet i Danmark og University of Arizona i USA. Han har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling og veiledning av voksne, barn og ungdom. Han har særskilt kompetanse for behandling av OCD og andre angstlidelser. Bestill time hos Tobias på Skøyen.
Skøyen

Sarah Natvig Burns

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har erfaring med et bredt spektrum av psykiske lidelser hos voksne. Har særlig arbeidet mye med angst, søvnvansker, traumer og avhengighet, men har også erfaring med depresjon, tapsopplevelser, relasjonelle vansker, og andre utfordringer. Jeg bruker som regel en konkret og håndfast fremgangsmåte. Det er viktig for meg at vi begge ser nytten av det vi gjør, slik at vi sammen jobber mot positive endringer. Bestill time hos Sara i Gamlebyen. Bestill videotime hos Sara.  
Gamlebyen

Inger Wangen

Psykologspesialist og psykoanalytiker

Inger har 20 års erfaring som psykolog. Hun er spesialist i klinisk psykologi, og har i tillegg videreutdanning innen intensiv psykoterapi, og som psykoanalytiker. Har bred klinisk erfaring, fra alvorlige lidelser, til det mer nevrotiske; barn, ungdom, og ledelse, samt veiledning. Også  utdannet organisasjonsanalytiker fra Institutt for gruppeanalyse. Arbeider med individualterapi primært innenfor en psykoanalytisk ramme. Bestill time hos Inger på Skøyen.
Skøyen

 

Bestill time

Fyll ut kontaktskjemaet eller bestill direkte hos en av psykologene.