fbpx

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
[email protected]

HjemTjenester → Psykologspesialist

Psykologspesialist

Psykologspesialister er psykologer med en femårig videreutdanning. Lysne har psykologspesialister med fordypning i allmennpsykologi,  klinisk voksenpsykologi, psykoterapi, barn og unge, rus og avhengighet, familieterapi, samt arbeids- og organisasjonspsykologi. Psykologspesialister må ha erfaring fra mange områder av helsetjenesten og har vært igjennom et omfattende løp med veiledning. Spesialistutdannelsen er et derfor et kvalitetsstempel og garanti for at psykologen har bred kunnskap, kompetanse og arbeidserfaring.

Tilnærmingen vil variere, avhengig av hva målsetningen og problemstillingen er, og dine preferanser og unike situasjon. Det viktigste for en god behandling er likevel relasjonen og kjemien med psykologen. Dette er noe av det vi legger mest vekt på når vi ansetter psykologer.

Noen av våre behandlingsmetoder:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT),

Compassion Focused Therapy

Eklektisk tilnærming

Eksistensiell psykologi

EMDR

Emosjonsfokusert terapi

Familieterapi

Foreldreveileding

Integrativ terapi

Interpersonlig Psykoterapi (IPT)

Kognitiv atferdsterapi (CBT)

Kortidsterapi

Metakognitiv terapi

Mindfulness

Narrativ terapi

Parterapi

Psykoanalyse

Psykodynamisk terapi

Short-Term Dynamic Psychotherapy / Intensive (ISTDP)

Somatic Experiencing

Trauma focused Cognitive Behavioral Therapy ( TFCBT )

Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever en psykiske lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er helt naturlig å slite psykisk innimellom. Det kan da være nyttig å få hjelp av psykolog. Hvis du opplever at du over tid ikke har fått til skole, jobb, venner, fritid, eller familie, eller om du har vedvarende psykiske plager eller lidelser kan det være lurt å søke hjelp hos psykolog. Vi tilbyr hjelp til voksne, barn, ungdommer og eldre.

Se våre priser (gjelder fra 01.01.2022).

Våre psykologspesialister