fbpx
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

HjemTjenester → Psykologspesialist

Psykologspesialist

Psykologspesialister er psykologer med en femårig videreutdanning. Lysne har psykologspesialister med fordypning i allmennpsykologi,  klinisk voksenpsykologi, psykoterapi, barn og unge, rus og avhengighet, familieterapi, samt arbeids- og organisasjonspsykologi. Spesialistutdannelsen er et kvalitetsstempel og garanti for at psykologen har bred kunnskap og erfaring innen sitt tema.

Vanlige spørsmål om psykologspesialist

Våre psykologer har kompetanse og erfaring med: Avhengighet og rus, Adopsjon, Barn, Barne og ungdomspsykiatri, Eldre og demens, Unge mennesker, Angst og fobier, Hjerneskader, Mobbing og trakassering, Coaching, Konflikthåndtering, Kriminalitet, Krisesaker, Krisesaker on site, Debriefing, Depresjon, Spiseforstyrrelser, EMDR ved traumer, Eksistensielle kriser, Sorg og tap, HBTQ-spørsmål (Homo-Bi-Trans-Queer), Helseproblemer, Helseproblemer - Kreft, Hypnose, Rettspsykiatri, Mindfulness, OCD, Smertehåndtering, Personlighetsforstyrrelser, Funksjonshemming, blindhet, Fengsel, Psykiatri, Flyktninger, migranter, tvangsekteskap, Relasjonelle Problemer, Pårørende til Personer med Pykiske lidelser, Religion og sekter, Skolepsykologi, Sexologi, Seksuelt misbruk, Søvnproblemer, Språkvansker, Idrettspsykologi, Stalking, Stress og utbrenthet, Selvskading - Selvmordsfare, Selvskading - Ikke selvmordsfare, Veiledning, Militæret og forsvaret, Traumatiske hendelser, Vold.

Problemstillinger i arbeidslivet: Støtte til ansatte, Omorganisering, nedbemanning, Ledelse, Arbeidsmiljø.

Tilnærmingen vil variere, avhengig av hva målsetningen og problemstillingen er, og dine preferanser og unike situasjon. Vi tilbyr samtalebehandling, parterapi, personlighetstesting, karriereveiledning, coaching og selvutvikling. Vi har et bredt utvalg av tilnærminger, og kan tilby kognitiv terapi, ISTDP, emosjonsfokusert terapi, metakognitiv terapi, psykodynamisk terapi, psykoanalyse, EMDR, psykoedukasjon, veiledning og rådgivning.

Folkehelseinstituttet anslår at halvparten av alle nordmenn opplever en psykiske lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er normalt og det er helt naturlig å slite psykisk innimellom. Det kan da være nyttig å få hjelp av psykolog eller psykologspesialist. Hvis du opplever at du over tid ikke har fått til skole, jobb, venner, fritid, eller familie, kan det være lurt å søke hjelp. Vi har psykologer med spesialisering innen voksne, barn, ungdommer, psykoterapi, rus og avhengighet, og familieterapi.

Se våre priser (gjelder fra 01.01.2022).

Våre psykologspesialister

Bestill time

Fyll ut kontaktskjemaet eller bestill direkte hos en av psykologspesialistene.