fbpx

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Avdeling Skøyen

⚠️ Viktig informasjon om koronavirus

For å bestille time kan du bruke bestillingssystemet på denne siden eller sende en mail til ekspedisjon@oslopsykologklinikk.no. Hvis du ønsker å bestille time hos en bestemt psykolog kan du gjøre det her.

Våre dyktige psykologer på Skøyen

Psykologener Skøyen

Brage Kraft

Psykolog, ph.d.

Skøyen
Psykologener Skøyen

Mari B. Mathiesen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Ada Borgwardt

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Irina N. Pettersen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Beate Duus Wetteland

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Tor-Arne Haugland

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Tryggve Moltzau

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Skøyen
Psykologener Skøyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Skøyen
Psykologener Skøyen

Cecilie Skupinska-Løvset

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Bendik Rund Torgalsbøen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Ragnhild Hodne Mjanger

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Gamlebyen
Psykologener Skøyen

Siri Martinsen

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Henrik Gilde

Psykolog

Skøyen
Psykologener Skøyen

Bjørnar Olsen

Psykologspesialist

Skøyen

Brage Kraft

Psykolog, ph.d.

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne (poliklinikk og akuttavdeling), barn (poliklinikk), og privatpraksis. Driver hovedsaklig behandling ved hjelp av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Mye erfaring med utredning og behandling av angstlidelser og depresjon. Har doktorgrad på temaet depresjon og nevrokognisjon. Forsker ved Diakonhjemmet sykehus/Universitet i Oslo. Bestill time hos Brage. Bestill videotime hos Brage.
Skøyen

Mari B. Mathiesen

Psykolog

Flere års erfaring som psykolog fra familievernet og i psykisk helsevern for voksne og Raskere tilbake. Videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, både med par og individer. Under spesialisering i voksenpsykologi. Bestill psykologtime hos Mari. Bestill parterapi hos Mari.

Skøyen

Ada Borgwardt

Psykolog

Ada er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra blant annet familievernkontor med både individer, par, familier, foreldre og barn. Hun har også bred erfaring med veiledning, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Bestill time hos Ada.  Bestill videotime hos Ada.
Skøyen

Irina N. Pettersen

Psykolog

Utdannet psykolog fra UiO. Lang arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og prestasjonskrevende privat næringsliv (også utdannet sivilingeniør). Tilbyr psykodynamisk basert behandling for voksne gjennom åpen og undersøkende dialog om bl.a. fastlåste relasjonelle mønstre, ubearbeidede traumer fra oppveksten, vansker med emosjonell og intim nærhet, tapsopplevelser, drømmer og fantasier som inngang til det ubevisste, livskriser, diffus uro og nedstemthet, karriererelaterte dilemmaer, selvutvikling og autonomi. Tilbyr parsamtaler med fokus på utforskning og reparasjon av bl.a. gjentakende konfliktmønstre, følelsesmessig avstand, utroskap og intimitetsvansker. Bestill time hos Irina. Bestill videotime hos Irina. Bestill parterapi hos Irina.
Skøyen

Nina Laue Næspe

Psykolog

Lang erfaring innen organisasjonspsykologi, særlig innen lederstøtte og lederutvikling, konflikter og personalsaker. Jobbet i Forsvaret og har videreutdanning innen veteraners psykiske helse. Erfaring med krise, sorg, traumer og militærpsykologi. Bestill time hos Nina.
Skøyen

Kristin Fjelnseth Wold

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Flere års erfaring med poliklinisk utredning og behandling av voksne i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi og psykodynamisk psykoterapi. Arbeider for tiden med en doktorgrad ved Norment og Universitetet i Oslo som omhandler sykdomsforløp og utfall ved psykoselidelser. Bestill time her.
Skøyen

Beate Duus Wetteland

Psykolog

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Bred erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne, inkludert studenter. Aktuelle problemstillinger kan være relasjonsvansker, angst, nedstemthet, spiseproblematikk og livskriser. Det viktigste for meg er at terapien skal oppleves nyttig og relevant for deg, og jeg vil derfor tilpasse meg til dine behov og mål. Jeg jobber til vanlig i førstelinjen med barn, ungdom og unge voksne. Bestill time hos Beate. Bestill videotime hos Beate
Skøyen

Tor-Arne Haugland

Psykolog

Utdannet psykolog fra Eötvös Loránd University og King’s College London. Og han har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn-, ungdom og voksne innen psykisk helsevern. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten og er under spesialisering i barne- og ungdomsspsykologi. Bruker hovedsakelig kognitiv atferdsterapi som behandlingstilnærming og har videreutdanning i traumefokusert atferdsterapi for barn- og ungdom (TF-CBT). Bestill time hos Tor-Arne. Bestill videotime hos Tor-Arne
Skøyen

Tryggve Moltzau

Psykolog

Utdannet psykolog ved Aarhus Universitet i Danmark, og er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Tryggve har flerårig erfaring fra akuttpsykiatri og psykoseavdeling, og jobber for tiden i Asker på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Han er faglig nysgjerrig og møter det enkelte individ med åpenhet der de befinner seg i livet. I sitt arbeid anvender han flere terapeutiske metoder, og er spesielt interessert i psykodynamisk tenkning og mindfulness. Han har også fullført flere 10-dagers silent retreats. Bestill time hos Tryggve ved Skøyen. Bestill videosamtale hos Tryggve.
Skøyen

Silje Vagli Østbye

Psykologspesialist, PhD

Spesialist i voksenpsykologi og jobber hovedsakelig ut fra en relasjonell psykodynamisk forståelsesramme.  Har doktorgrad på temaet medisinsk uforklarte plager og symptomer hos ungdom og kommunikasjonsutfordringer i helsevesenet. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med blant annet angst, depresjon, spiseforstyrrelser, somatiske helseplager som utmattelse og smertetilstander, relasjonelle vansker og traumeproblematikk. Tilbyr individualterapi, samt veiledning til psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Silje ved Skøyen.   
Skøyen

Annicken Martinez-Aasen

Psykologspesialist

Klinisk psykologspesialist med mange års erfaring fra arbeid med barn, unge, studenter og voksne. Fordypning i ungdom. Tar imot voksne, ungdom, par og familier og har erfaring fra alle nivåer i helsevesenet. Relevante tema kan være livsvansker, kriser, fastlåste samspill, kjærlighetssorg, nedstemthet, uro. Bestill parterapi hos Annicken - Bestill psykologtime hos Annicken.
Skøyen

Cecilie Skupinska-Løvset

Psykolog

Bred klinisk erfaring fra både voksen- , barne- og familiefeltet. Lang erfaring inne både spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Er under spesialisering innen Klinisk Familiepsykologi og Barn og unges psykiske helse. Arbeider både med barn og unge, par og voksne klienter. Etterutdanninger innen COS- F, MIM, Hypnoterapi og TFCBT. Bestill time her. 
Skøyen

Bendik Rund Torgalsbøen

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne både ved allmenn- og spesialisert poliklinikk innen psykisk helsevern. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider ut i fra en integrativ behandlingstilnærming, der jeg tar i bruk teori og praksis fra flere psykoterapeutiske tradisjoner, skreddersydd til den enkeltes utfordringer. Bestill time hos Bendik. Bestill videotime hos Bendik
Skøyen

Ragnhild Hodne Mjanger

Psykolog

Erfaring fra helsetjenester for barn, voksne og par. Har også jobbet med gravide, småbarnstid og foreldrerollen. Tar i mot voksne klienter og par. Snart ferdig spesialist i klinisk familiepsykologi. Bestill klinikk-time hos Ragnhild. Bestill videosamtale hos Ragnhild. 
Skøyen

Kristin H. Aspelund

Psykolog

Erfaring fra familievernet og arbeid med voksne, barn, par og familier. Under spesialisering i familiepsykologi og tar en videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Sertifisert instruktør i medisinsk yoga (MediYoga). I permisjon frem til desember 2020.
Gamlebyen

Siri Martinsen

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i København og har i tillegg en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Per tid i spesialisering. Siri har bred klinisk og organisasjonspsykologisk erfaring fra privat og offentlig sektor, bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og jobber med stress, traumer og arbeidslivsutfordringer på dagtid. Siri benytter primært en kognitiv tilnærming, og tilbyr oppfølging til klienter i krevende livssituasjoner og/eller med psykiske plager og lidelser. Bestill time hos Siri. Bestill videotime hos Siri
Skøyen

Hanne Sofie Wernø Nilsson

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Også kompetanse innen konflikthåndtering og organisasjonsarbeid. Jobber til vanlig i spesialisthelsetjenesten og ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. 
Skøyen

Henrik Gilde

Psykolog

Henrik har lang erfaring som kommunepsykolog. Han arbeider ut ifra et humanistisk-eksistensialistisk grunnsyn og tar imot ungdom og voksne. Henrik har en spesiell interesse for eksistensielle problemstillinger samt gutter & menn sin psykiske helse.   Bestill time hos Henrik.
Skøyen

Bjørnar Olsen

Psykologspesialist

Bjørnar er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har både videreutdanning og veilederutdanning i kognitiv terapi. Han jobber jordnært med emner som angst og depresjon, lederstøtte og karriererådgivning, søvn og stress, og veileder psykologer og andre faggrupper. I tillegg til erfaring fra klinikk og arbeids- og organisasjonspsykologien, har han ledererfaring som sjefredaktør for Tidsskrift for Norsk psykologforening gjennom mer enn 12 år. Han har også lang erfaring som forlagsredaktør i Gyldendal Akademisk, og tilbyr både skrivekurs og individuell veiledning på tekster, spesialistoppgaver og bokmanus. Gjennom årene har han holdt en rekke kurs og seminarer om arbeid og psykisk helse, og sammen med Pål Nystuen skrevet boken «Arbeid og psykisk helse». Bestill time hos Bjørnar. Bestill videotime hos Bjørnar
Skøyen
Image

Lange åpningstider
ingen ventetid.