fbpx

Bestill en time

Våre psykologer ser frem til å høre fra deg.

Ring oss:
+47 96 7000 62

Send en e-post:
post@oslopsykologklinikk.no

Avdeling Gamlebyen

⚠️ Viktig informasjon om koronavirus

Vi har klinikk ved ærverdige Oslo Hospital i Gamlebyen/sentrum. For å bestille time bruker du bestillingsløsningen på denne siden. Eventuelt kan du sende oss en mail til ekspedisjon@oslopsykologklinikk.no. Du kan lese mer om hver psykolog ved å trykke på bildene under, men alle våre psykologer er kvalifisert til å hjelpe ved de aller fleste psykiske plager og lidelser. Hvis du ønsker å bestille time hos en bestemt psykolog i Gamlebyen kan du gjøre det her.

Våre dyktige psykologer i Gamlebyen

Psykologene Gamlebyen

Christine Dahl

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Solveig Kongsengen

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Sunniva Årseth

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Rudi Myrvang

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Therese Snuggerud

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Sarah Natvig Burns

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Renate Louise Bergstrøm

Sexolog og parterapeut

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Lars Nussbaum

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

James Towler

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Vilde Bjørlo Øien

Psykologspesialist

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Mari Hvalen Thodesen

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Helene Chalindar

Psykolog

Gamlebyen
Psykologene Gamlebyen

Birgitte Jakobsen

Psykologspesialist

Gamlebyen

Christine Dahl

Psykolog

Arbeidet som psykolog siden 2015. Erfaring med utredning, behandling og gruppeterapi med barn, unge og voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeider på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Er under spesialisering i klinisk nevropsykologi. Bestill time hos Christine. 
Gamlebyen

Solveig Kongsengen

Psykolog

Solveig er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Tar videreutdanning i ISTDP og jobber på dagtid med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Kontortid på onsdag ettermiddag. Bestill time hos Solveig.
Gamlebyen

Eivor N. Skulstad

Psykologspesialist

Spesialist i voksenpsykologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern for ungdom og voksne. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Spesialisert kompetanse på traumebehandling. Under videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Bestill time hos Eivor. 
Gamlebyen

Thomas H. Kleppestø

Psykolog

Erfaring med utredning og behandling av psykiske plager hos voksne og barn. Er i spesialisering i voksenpsykologi. Thomas jobber til vanlig med en doktorgrad i personlighetspsykologi og atferdsgenetikk, ved Universitetet i Oslo. Bestill time hos Thomas.
Gamlebyen

Birgitte Whist

Psykologspesialist

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i rus og avhengighet. Erfaring fra psykisk helsevern for voksne og TSB. Videreutdanning i EMDR, under utdanning i ISTDP. Jobber også i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Birgitte.
Gamlebyen

Sunniva Årseth

Psykolog

Sunniva er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og jobber på dagtid med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne i spesialisthelsetjenesten. Benytter en integrativ behandlingstilnærming hvor kunnskap, metoder, og ferdigheter fra ulike terapiretninger settes sammen og tilpasses den enkeltes utfordringer og behov. Er under spesialisering i voksenpsykologi. Bestill time hos Sunniva. Bestill videotime hos Sunniva.
Gamlebyen

Rudi Myrvang

Psykologspesialist

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Lang erfaring med kartleggings- og testmetodikk. Har bygd opp og drevet flere av Norges ledende selskaper innen test- og kartleggingsbransjen. Spesialisert kompetanse på bruk av ulike test- og kartleggingsverktøy som grunnlag for seleksjon, utvikling («coaching») og karriererådgivning mm. Tilbyr utviklingssamtaler, karriererådgivning, samt veiledning av psykologer og andre faggrupper. Bestill time hos Rudi. Bestill videotime hos Rudi
Gamlebyen

Therese Snuggerud

Psykolog

Erfaring fra psykisk helsevern for voksne. Under spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i metakognitiv terapi. Jobber på dagtid i spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Therese. 

Gamlebyen

Sarah Natvig Burns

Psykolog

Utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har erfaring med et bredt spektrum av psykiske lidelser hos voksne. Har særlig arbeidet mye med angst, søvnvansker, traumer og avhengighet, men har også erfaring med depresjon, tapsopplevelser, relasjonelle vansker, og andre utfordringer. Jeg bruker som regel en konkret og håndfast fremgangsmåte. Det er viktig for meg at vi begge ser nytten av det vi gjør, slik at vi sammen jobber mot positive endringer. Bestill time hos Sara i Gamlebyen. Bestill videotime hos Sara.  
Gamlebyen

PhD, Line C. Gjerde

Phd, Psykolog

Arbeider på dagtid med forskning og undervisning. Har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter på temaer som personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon, sykefravær og uførepensjon. Er i permisjon i 2020.
Gamlebyen

Renate Louise Bergstrøm

Sexolog og parterapeut

Sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Klinisk sosionom, familieterapeut og kognitiv terapeut.  Har lang erfaring med par- og familieterapi. Bred erfaring fra andre deler av helsevesenet. Tilbyr parterapi og sexologisk rådgivning. Bestill time hos Renate.

Gamlebyen

Lars Nussbaum

Psykolog

Flere års erfaring fra utredning og behandling som psykolog i spesialisthelsetjenesten for voksne. Lars tilbyr psykodynamisk terapi. En behandlingsform som dreier seg om å få selvinnsikt i eget følelsesliv og forstå beskyttelsesmekanismer som hindrer en i å leve et godt liv og som kan skape angst, depresjon og andre plager. Ved å få innsikt i sine egne beskyttelsesmekanismer kan man bli fri fra psykiske plager.  Bestill time hos Lars.

Gamlebyen

James Towler

Psykolog

Erfaring fra utredning og behandling av voksne og ungdom i spesialisthelsetjenesten. Jobber til daglig på voksen poliklinikk. Igang med spesialistutdanning. Jeg tilbyr terapi som vektlegger aktivt samarbeid og måloppnåelse, og har tro på at måten vi håndterer våre følelser har mye å si for hvordan vi har det med oss selv og andre. Jeg bruker evidensbasert behandling som er effektivt mot relasjonelle vansker, angstlidelser, depresjon, selvbildeproblematikk, eksistensielle problemer og andre psykiske plager. Bestill time hos James i Gamlebyen. Bestill videotime hos James.    
Gamlebyen

Vilde Bjørlo Øien

Psykologspesialist

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2009, med fordypning i behandling av voksne. Spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Bred erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne fra flere nivåer i helsevesenet. Jeg har jobbet mye med foreldreveiledning, der jeg er opptatt av tilknytning og å støtte foreldre i å møte og tåle følelser hos barnet. Spesialisert kompetanse på traumearbeid, med utdanning i EMDR-metoden. Tar imot voksne, ungdom og foreldre. Bestill time hos Vilde i Gamlebyen. Bestill videotime hos Vilde.
Gamlebyen

Mari Hvalen Thodesen

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten.Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har erfaring med samtaleterapi fra klinikk for dynamisk terapi ved Psykologisk Institutt, samt erfaring med utredning og behandling av voksne fra spesialisthelsetjenesten. Bestill time hos Mari.
Gamlebyen

Helene Chalindar

Psykolog

Utdannet psykolog ved Universitetet i Nice. Har erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne fra BUP og DPS. Er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Arbeider hovedsakelig ut ifra en emosjonsfokusert og psykodynamisk tilnærming. Bruker også kognitive behandlingsmetoder. Tar imot barn, ungdom og voksne. Eksempler på problemstillinger kan være angst, uro, nedstemthet, kriser, traumer, relasjonelle vansker og mer generelle livsvansker. Kan tilby terapi på fransk og spansk. Bestill time hos Helene i Gamlebyen. Bestill videosamtale hos Helene. 
Gamlebyen

Birgitte Jakobsen

Psykologspesialist

Utdannet ved Universitetet i Oslo i 2008. Spesialist i voksenpsykologi. Birgitte har mange års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten. Har jobbet med utredning og behandling av unge, voksne og eldre med et bredt spekter av psykiske vansker av ulik kompleksitet og alvorlighet. Jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten. Birgitte er opptatt av å tilpasse behandlingen etter den enkeltes behov og ønsker, for på denne måten å legge til rette for mestring og utvikling. Bestill time hos Birgitte i Gamlebyen. Bestill videotime hos Birgitte.
Gamlebyen
Image

Lange åpningstider
ingen ventetid.